Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język europejski 09-JEIN-24
Reguły punktacji przedmiotu

DL-INDO - filologia, specjalność indologia, studia stacjonarne licencjackie
DLx-INDO - filologia, specjalność indologia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-INDO
filologia, specjalność indologia, studia stacjonarne licencjackie
DLx-INDO
filologia, specjalność indologia
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2013/SL - ...)
2
(2010/SZ - 2015/SZ)
nie zdefiniowano
Lektorat z języka obcego (Szkoła Językowa UAM)
SJ-LEK
1
(2012/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Za zaliczenie drugiego języka obcego
LEK2
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(2013/SL - 2016/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)