Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język europejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JEIN-24
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język europejski
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIin
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Pełny opis:

Zakres tematyczny: Ludzie i miejsca (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: związki frazeologiczne; gramatyka: tryby warunkowe)

Zakres tematyczny: Kontakty (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; pisanie: listy nieformalne; materiał leksykalny: słowa wieloznaczeniowe; gramatyka: przyimki i przysłówki)

Zakres tematyczny: Ścieżki kariery (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: idiomy, wyrażenia czasownikowe; gramatyka: tryb łączący)

Zakres tematyczny: Instrukcje (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; pisanie: esej; materiał leksykalny: przedrostki i przyrostki; gramatyka: czasowniki modalne)

Zakres tematyczny: Zawody (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; pisanie: listy oficjalne; materiał leksykalny: konotacje; gramatyka: zdania względne)

Zakres tematyczny: Technologia komunikacyjna (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: związki frazeologiczne, słowotwórstwo; gramatyka: czasowniki frazowe)

Zakres tematyczny: Świat pracy (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; pisanie: raporty; materiał leksykalny: słowa wieloznaczeniowe; gramatyka: konstrukcje przyczynowo-skutkowe)

Literatura:

O'Dell, F., A. Broadhead.: Objective CAE (Second edition). CUP 2008.

Vince, M.: Advanced Language Practice. Heinemann. 2009.

Alexander, L.G.: Longman English Grammar. Longman. 1988.

Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Heinemann. 1992.

Walkowiak, Justyna. Read All About It! China. Poznań: Wyd. Naukowe UAM. 2004.

Efekty uczenia się:

Posługuje się zasobem słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie zaawansowanym

Czyta ze zrozumieniem wymagające dłuższe teksty z różnych dziedzin

Potrafi pisać właściwie zorganizowane i spójne teksty w odpowiednim stylu i rejestrze

Rozumie większość rodzajów języka mówionego

Konstruuje jasne i szczegółowe przygotowane i spontaniczne wypowiedzi ustne w szerokim zakresie tematów

Współpracuje w ramach grupy szanując i wykazując otwartość na opinie innych oraz nowe informacje i punkty widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego EK

Sprawdzenie na zajęciach podczas prowadzenia konwersacji oraz egzamin ustny

Sprawdzenie podczas pracy na zajęciach; ocenianie prac domowych

Rozmowa

Skala ocen:

5,0 – pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 – słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Olszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beniamin Kłaniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)