Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka języka arabskiego 09-GJAR-14
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIa - filologia, specjalność arabistyka (ost. rekr. 2020/2021)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIa
filologia, specjalność arabistyka (ost. rekr. 2020/2021)
Punktacja ECTS
ECTS
3
(2013/SZ - 2016/SZ)
4
(2018/2019 - 2020/2021)
4
(2016/SZ - 2018/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)