Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJ-Tłumaczenie pisemne ABA (teksty ekonomiczno-handlowe) 09-ABAekhan-11
Reguły punktacji przedmiotu

X-S2-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S2-RomG - filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
X-S2x-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2x-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2x-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2x-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2x-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S2x-RomG - filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S2-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S2-RomG
filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
X-S2x-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2x-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2x-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2x-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2x-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
X-S2x-RomG
filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2013/SL - ...)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
3
(2012/SZ - 2015/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)