Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJ-Tłumaczenie pisemne ABA (teksty ekonomiczno-handlowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ABAekhan-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJ-Tłumaczenie pisemne ABA (teksty ekonomiczno-handlowe)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 3


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia pisemnego z i na języki A i B

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia tekstów o tematyce ekonomiczno-handlowej

3. rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowych ABA

4. przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka francuskiego w zakresie terminologii ekonomiczno-handlowej

5. zapoznanie się z korpusami tekstów w obiegu ekonomiczno-handlowym

6. kontynuowanie rozwoju umiejętności z zakresu redakcji tekstu

7. dbałość o poprawność językową tłumaczenia w językach A i B


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Język wykładowy zależności od filologii: angielski, francuski, niemiecki

Pełny opis:

1. Zasady tłumaczenia tekstów o tematyce administracyjnej w kombinacjach językowych AB i BA

2. Terminologia administracyjna

3. Tłumaczenie tekstów związanych z procesem rekrutacji (listy motywacyjne, CV, podania, etc.).

4. Tłumaczenie tekstów związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego

5. Tłumaczenie tekstów związanych z podziałem administracyjnym oraz z planowaniem przestrzennym

6. Tłumaczenie tekstów z zakresu ubezpieczenia społecznego

Literatura:

Ganczar, M./ Gębal, P.: Repetytorium leksykalne: ekonomiczne. LektorKlett 2008. Kienzler, Kienzler, I.: Leksykon marketingu. Beck 2008. Kienzler, I./ Romanowski, R.: Leksykon handlowy. Beck 2009, Bełdowski,J./ Metelska-Szaniawska,K./ Visscher, L: Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 1 Beck 2010. Jakubiec-Bontko, J./ Delekta, I./ Kiszka, K./ Konopnicka, M./ Simmons, M.: Business English Readings. Workbook. Beck 2007. Jakubiec-Bontko, J./ Delekta, I./ Kiszka, K./ Konopnicka, M./ Simmons, M: Business English Readings. Handbook. Beck 2006. Rychel, A.: Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych. Beck 2010. Gautier, M.: Banques-finance.com. CLE International 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowych ABA

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia pisemnego o tematyce administracyjnej na podstawie otrzymanych materiałów

3. zna terminologię administracyjną w językach A i B

4. zna korpusy tekstów w obiegu ekonomiczno-handlowym

5. potrafi kształtować tekst tłumaczenia zgodnie z zasadami redakcji tekstu

6. dba o poprawność językową w tłumaczeniu

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji, ocena tłumaczenia, wskazanie błędów merytorycznych, językowych, egzamin tłumaczeniowy,

ocena znajomości terminologii ekonomiczno-handlowej,

ocena tłumaczenia pod kątem jego ukształtowania zgodnie z zasadami redakcji tekstu;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)