Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego 03-PNJC-32FCZDL-E
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIcz - filologia, specjalność filologia czeska (ost. rek. 2018/2019)
S1-SLbo - studia slawistyczne, specjalność studia bohemistyczne
X-S1x-FCZ - filologia, specjalność filologia czeska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIcz
filologia, specjalność filologia czeska (ost. rek. 2018/2019)
S1-SLbo
studia slawistyczne, specjalność studia bohemistyczne
X-S1x-FCZ
filologia, specjalność filologia czeska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2018/2019 - ...)
5
(2021/2022 - ...)
5
(2015/2016 - 2017/2018)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)