Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty i praktyki studenckie w prestiżowych placówkach kulturalnych w Polsce i za granicą - spec. animacja kultury 03-PKTAK-31PDL
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIsp - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska (ost. rek. 2018/2019)
S1-FP - filologia polska, profil ogólnoakademicki

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIsp
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska (ost. rek. 2018/2019)
S1-FP
filologia polska, profil ogólnoakademicki
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2018/2019 - ...)
1
(2018/2019 - 2021/2022)
2
(2022/2023 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)