Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty i praktyki studenckie w prestiżowych placówkach kulturalnych w Polsce i za granicą - spec. animacja kultury 03-PKTAK-31PDL
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-FSPX - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-FilPolO - filologia polska, profil ogólnoakademicki

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-FSPX
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-FilPolO
filologia polska, profil ogólnoakademicki
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2018/2019 - ...)
1
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)