Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka z analizą dzieła literackiego 03-PA-11PDL
Reguły punktacji przedmiotu

DL-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
DL-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-FilPolO - filologia polska, profil ogólnoakademicki
DLx-PG - studia polonistyczno-germanistyczne (prow. wspól. WFPiK, WN.)
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-FilPol
filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
DL-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-FilPol
filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-FilPolO
filologia polska, profil ogólnoakademicki
DLx-PG
studia polonistyczno-germanistyczne (prow. wspól. WFPiK, WN.)
DM-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2010/2011 - 2013/2014)
3
(2010/2011 - 2013/2014)
3
(2012/2013 - ...)
3
(2012/2013 - ...)
3
(2010/2011 - 2017/2018)
3
(2010/2011 - ...)
2
(2016/2017 - ...)
3
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)