Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury literackie i film 03-KLF-21FKMDL
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
S1-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S1-WT - wiedza o teatrze
S2-LP - literatura powszechna
S2-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S2-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S2-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S2-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S2-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S2-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S2-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S2-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
S1-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S1-WT
wiedza o teatrze
S2-LP
literatura powszechna
S2-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S2-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S2-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S2-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S2-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S2-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S2-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S2-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
2
(2021/2022 - ...)
3
(2018/2019 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
3
(2019/2020 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)