Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [03-SM-12FKMDM] Semestr letni 2022/2023
Seminarium, grupa nr 1
Moodle ID: 418717_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [03-SM-12FKMDM]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2023/SL] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:15 - 16:45
sala 230
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Anna Śliwińska
Literatura:

4. Zalecana literatura:

a) Obowiązkowa (dotycząca pisania prac licencjackich i magisterskich):

• Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

• Gambarelli Gianfranco i Łucki Zbigniew, Praca dyplomowa i doktorska, Kraków 2001.

• Zenderowski Radosław, Praca magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

b) Obowiązkowa (dotycząca fantastyki)

• Gajewska Grażyna, Cyberpunkowe utopie miejskie w powieści ‘Neuromancer’ Williama Gibsona, „Kultura Współczesna”, nr 3 (106) 2019, s. 93-105

• Gajewska Grażyna, Myśleć fantastyką. Przez science fiction do posthumanizmu, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XXVIII nr 37/2020, s. 5-19

• Roberts Adam, Science Fiction. The New Idiom, London and New York 2006

• Žižek Slavoj, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, Warszawa 2003

c) uzupełniająca

• Allan Kathryn (red), Disability in Scence Fiction. Representations of Technology as Cure, New York 2013

• Asimov Isaac, Magia i złoto. Eseje, Poznań 1996

• Fiołek-Lubczyńska (red.), Spotkania z gatunkami filmowymi: horror, Łódź 2014

• Głowacka Maria, Kobieca proza science fiction w Polsce. Teoria trzech kręgów, Wrocław 2018

• Gray Chris Hables, The Cyborgs Handbook, New York and London 1995

• Janion Maria, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2002

• Muniak Radosław F., Efekt lalki. Lalka jako obraz i rzecz, Kraków 2010

• Nelson Victoria, Sekretne życie lalek, Kraków 2009

• „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 1 (22) – numer poświęcony fantastyce naukowej i teorii transhumanizmu

• Radkowska-Walkowicz Magdalena, Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa 2008

• Stoff Andrzej i Brzostek Dariusz (red), Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, Toruń 2005

• Wolmark Jenny (red.), Cybersexualities. A Reader on Feminist Theory, Cyborgs and Cyberspace, Edinburgh 1999

Szczegółowa bibliografia jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1. Warsztat filmoznawcy – tezy badawcze i metodologia badań: – indywidualne prezentacje studenckie.

2. Ćwiczenia redakcyjno-edytorskie.

3. Ćwiczenia w samodzielnym wyszukiwaniu literatury przedmiotowej adekwatnej do tematów prac magisterskich.

4. Analiza literatury metodologicznej-filmoznawczej wykorzystywanej w pracach magisterskich.

5. Analiza fragmentów filmów będących przedmiotem prac magisterskich (część 2).

6. Indywidualne konsultacje.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda projektu

Metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- praca pisemna (1 lub 2 rodziały pracy magisterskiej).

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

Student/studentka bardzo dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe zarówno w literaturze polskojęzycznej, jak i obcej. Potrafi przywołać odpowiednie do tematu badań przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej, wskazać koherencję i/lub nieprzystawalność ze względów warsztatowych, ideowych, historycznych. Umie korzystać z literatury oraz narzędzi analitycznych w celu poparcia własnej tezy. Posiada bardzo dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską. Potrafi rzetelnie napisać rozbudowaną pracę (rozdział pracy magisterskiej) z użyciem warsztatu humanisty.

dobry plus (+db; 4,5):

Student/studentka bardzo dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe zarówno w literaturze polskojęzycznej, jak i obcej. Potrafi przywołać odpowiednie do tematu badań przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej. Umie korzystać z nich w celu poparcia własnej tezy. Posiada dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską. Potrafi napisać rozbudowaną pracę (rozdział pracy magisterskiej) z użyciem warsztatu humanisty.

dobry (db; 4,0):

Student/studentka dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe, oraz przywołać odpowiednie przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej. Umie korzystać z nich w celu poparcia własnej tezy. Posiada dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską. Potrafi napisać rozbudowaną pracę (rozdział pracy magisterskiej) z użyciem warsztatu humanisty.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Posiada niewielkie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, ale potrafi poprawnie skonstruować pracę magisterską. W podstawowym zakresie korzysta ze źródeł naukowych w celu poparcia własnej tezy.

dostateczny (dst; 3,0):

Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Posiada niewielkie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, ma problemy z poprawnym skonstruowaniem pracy magisterskiej. W znikomym zakresie korzysta ze źródeł naukowych w celu poparcia własnej tezy.

niedostateczny (ndst; 2,0):

Student/studentka nie ma wiedzy z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Nie posiada umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Nie potrafi napisać pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)