Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 09-SLJAPW-22
Semestr letni 2020/2021
Seminarium, grupa nr 2
Moodle ID: 349279_2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 09-SLJAPW-22
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (2021/SL) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 15:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Iga Rutkowska
Literatura:

Literatura będzie dobierana do zainteresowań badawczych uczestników.

Literatura metodologiczna i warsztatowa:

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekł. Grażyna Jurkowlaniec, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007.

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków 2006.

Zakres tematów:

Przykładowe tematy:

Standardy pisania prac naukowych

Sposoby wyszukiwania i zapisywania źródeł bibliograficznych

Metodologia nauk o literaturze i kulturze

Własność intelektualna i prawa autorskie

Prezentacje ustne związane z wyborem tematu przyszłej pracy licencjackiej

Przygotowanie pisemnej pracy proseminaryjnej

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Metoda warsztatowa

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin lic., na podstawie złożonej pracy dyplomowej 

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Uwagi:

dr Iga Rutkowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.