Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SLJAPW-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność japonistyka, studia niestacjonarne wieczorowe I stopnia, semestr 6
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi pisania pracy naukowej. Przedstawienie sposobów zapisywania źródeł bibliograficznych. Objaśnienie podstawowych metod badawczych stosowanych w językoznawstwie. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w bibliotekach i w bazach elektronicznych. Wykształcenie zdolności krytycznej oceny źródeł bibliograficznych. Nabycie umiejętności przygotowania i publicznego przedstawiania przygotowanej przez siebie prezentacji na wybrany temat. Przygotowanie pracy dyplomowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka japońskiego na podstawowym poziomie.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):
Skrócony opis:

Przykładowe treści:

Standardy pisania prac naukowych; 

Sposoby wyszukiwania i zapisywania źródeł bibliograficznych; 

Metodologia nauk społecznych; 

Własność intelektualna i prawa autorskie;  

Perspektywy pracy dla absolwentów japonistyki; 

Prezentacje ustne uczestników tematów prac dyplomowych; 

Przygotowanie pracy dyplomowej; 

Efekty uczenia się:

Student:

Opisuje główne cechy prac naukowych oraz metody badawcze z językoznawstwa lub literaturoznawstwa

Objaśnia zasady prawa autorskiego i własności intelektualnej 

Wyszukuje informacje dot. wybranego tematu pracy dyplomowej, wykorzystując różne źródła; 

Formułuje krytyczne sądy na wybrane tematy i omawiane zagadnienia;  

Przygotowuje samodzielne wystąpienia ustne na wybrane tematy; 

Pracuje w grupie i aktywnie uczestniczy w przedstawianiu i dyskutowaniu wyników pracy; 

Przygotowuje pracę dyplomową;

Ma świadomość roli, jaką mogą odgrywać w społeczeństwie absolwenci japonistyki; 

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński, Beata Maciejewska, Iga Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński, Aleksandra Jarosz, Iga Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yuki Horie, Iga Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.