Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa [09-WDJKSA-11] Semestr zimowy 2019/2020
Wykład, grupa nr 1
Moodle ID: 321151_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do językoznawstwa [09-WDJKSA-11]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/2020 [2019/SZ] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 408
Al. Niepodległości 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 58
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marcin Michalski
Literatura:

Literatura zalecana:

1. Comrie, B., Matthews, S., Polinsky, M. 1998. Atlas języków. Pochodzenie i rozwój języków świata. Tłum. P. Gąsiorowski. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena

2. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. 1993 (lub wyd. późniejsze). Pod red. K. Polańskiego. Wrocław — Warszawa — Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

3. Lyons, J. 1975. Wstęp do językoznawstwa. Tłum. B. K. Bogacki. Warszawa: PWN.

4. Majewicz, A. 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: PWN.

5. Milewski, T. 2004. Językoznawstwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Bańczerowski, J., Pogonowski, J., Zgółka, T. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zakres tematów:

1. Językoznawstwo jako nauka. Działy językoznawstwa. Podstawowe metody badań lingwistycznych.

2. Semiotyczne podstawy języka. Język jako system/struktura.

3. Teorie pochodzenia języka. Pokrewieństwo i zróżnicowanie języków świata. Uniwersalia językowe.

4. Klasyfikacje i typologie języków.

5. System fonetyczny i system fonologiczny (I).

6. System fonetyczny i system fonologiczny (II).

7. Sylaba, akcent, iloczas, intonacja.

8. System morfologiczny (I).

9. System morfologiczny (II). Części mowy.

10. System semantyczny (I): System leksykalny.

11. System sematyczny (II): System semiczny (gramatyczny).

12. System syntaktyczny (I).

13. System syntaktyczny (II).

14. Ekolingwistyka – ochrona i rewitalizacja języków. Miejsce języka w kulturze i społeczeństwie.

15. Typologia systemów graficznych języków świata.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie testu obejmującego:

1) treści przedstawiane na wykładzie,

2) teksty zadane do samodzielnej lektury.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)