Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium 03-PRO-31PDL
Semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Proseminarium 03-PRO-31PDL
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/SZ) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:15 - 16:45
sala 224
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Literatura:

A. Gałkowski 2008, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

M. Rutkiewicz-Hanczewska 2013, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

M. Rutkiewicz-Hanczewska 2014, Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów, [w:] Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, pod red. M. Graf, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 27, s. 135-144.

M. Rutkiewicz-Hanczewska 2017, Dyfuzja semantyczna w proprialnej przestrzeni marketingowej, czyli rodzime nazwy odapelatywne w modzie, „Onomastica” LXI/2, s. 413–429.

M. Rutkowski 2007, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

M. Rutkowski 2007, Apelatywizacja a deonimizacja. Z rozważań nad zakresem terminów, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, pod red. A. Cieślikowej, B. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek, Kraków: Wydawnictwo PANDIT, s. 63–71.

Zakres tematów:

Od leksyki do semantyki. Nowe słowa, nowe strategie nazywania, nowe wartości

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom z zakresu głównie leksyki i semantyki: dawnemu

i współczesnemu nazewnictwu, powiązaniom między kulturą a nazewnictwem, specyfice wybranych grup nazewniczych, polityce językowej, modzie językowej, zasobom najnowszej polszczyzny. Celem seminarium jest również analiza systemu językowego opisywanego przez pryzmat zaburzeń mowy i języka.

1. Moda językowa, w tym nazewnicza:

a. najpopularniejsze imiona, przezwiska,

b. charakterystyka współcześnie przyjmowanych nazwisk.

2. Polityka językowa:

a. zmiana imion i nazwisk,

b. nazwy na pograniczach językowych.

3. Kognitywne podstawy procesów nazywania:

a. nazwy własne jako konceptualizacja ludzkiego doświadczenia,

b. antropocentryzm w nazwach własnych,

c. co mówią nazwy?

4. Tendencje we współczesnym nazewnictwie:

a. przezwiska,

b. nazwy internetowe (np. blogów, wlogów, witryn internetowych),

c. nowe nazwy miejscowe.

d. nowe tożsamości – nowe nazwy,

5. Nazewniczy branding:

a. nazwy produktów handlowych,

b. nazwy firm usługowo-handlowych,

c. budowa marki.

6. Język mediów (medionimia):

a. analiza tytułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych,

b. słownictwo medialne.

7. Perswazyjna funkcja nazw, funkcje ideologiczne nazw, reklama i nazwy (wartościowanie).

8. Zaburzenia języka i mowy:

a. wady wymowy,

b. specyfika zaburzeń językowych o podłożu neurologicznym,

c. komunikacja werbalna i niewerbalna,

d. neurobiologia procesów czytania, pisania.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Wartość merytoryczna przygotowanych preznetacji multimedialnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.