Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Applied Ethics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 22-PIE-APE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0200) Arts and humanities Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Applied Ethics
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
oferta AMU-PIE na semestr letni
Przedmioty AMU-PIE na Wydziale Filozoficznym
Przedmioty na Wydziale Filozoficznym
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

(tylko po angielsku) Ability to speak, write, and read English at at least advanced level.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

(tylko po angielsku) All materials will be delivered to students online.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Examination of contemporary ethical and social controversies in a rigorous, philosophical manner. Mostly in the analytic philosophical tradition.

Topics may include: methodology of applied ethics; abortion, euthanasia, vaccine mandates; ethics of vegetarianism; drug laws and legalization; ethics of war; free speech and censorship; ethics of immigration etc.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Welcome to our Applied Ethics course, a concise yet comprehensive journey through the ethical landscapes that shape our world. This course is designed to sharpen your critical thinking and argumentation skills, teaching you to think and write with the clarity of a philosopher. We'll delve into core ethical theories, equipping you with the tools to tackle contemporary issues across a spectrum of topics:

- Matters of Life and Death: Navigate the complexities of abortion, euthanasia, war, capital punishment, and famine relief.

- Rights and Responsibilities: Explore the ethical dimensions of immigration, gun rights, free speech, education, and drug laws.

- Animals and Environment: Consider the moral implications of vegetarianism and our responsibility towards climate change.

- State and Power: Examine the ethics of taxation and the foundations of democracy.

- Sexual Ethics: Discuss the moral considerations surrounding prostitution, casual sex, and the ethics of procreation.

Through a blend of lectures, case studies, and vibrant discussions, you'll learn to apply ethical theories to these critical areas, developing the ability to analyze, debate, and make informed ethical decisions. This course is not just an academic exploration but a platform for personal growth, preparing you to address the ethical challenges of our times with confidence and insight. Join us on this thought-provoking journey into Applied Ethics.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Having completed the course, students will:

- Gain a basic understanding of philosophical methodology and the methods of pursuing questions in applied/practical ethics

- Recognize the relevance of ethical considerations to controversies and debates we encounter in our daily lives

- Critically engage with philosophical ideas verbally and in writing

- Acquire an in-depth understanding of ethical problems involved in contemporary moral controversies

- Develop clear and well-justified views on ethical subjects relating issues of contemporary relevance

- Develop an ability to present their ideas in a clear and precise way in writing and speaking

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Chomański
Prowadzący grup: Bartłomiej Chomański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Chomański
Prowadzący grup: Bartłomiej Chomański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Chomański
Prowadzący grup: Bartłomiej Chomański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)