Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 22-FLDL-TRA Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Przedmioty dla 5 semestru filozofii ogólnej I stopnia
Przedmioty na Wydziale Filozoficznym
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Przekazanie wiedzy na temat głównych problemów traduktologii

C2 Rozwinięcie zdolności przekładu tekstów filozoficznych

C3 Wykształcenie umiejętności oceny adekwatności przekładu tekstu filozoficznego

C4 Wypracowanie kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w zespole tłumaczy

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Efekty uczenia się:

FSH_01 Posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów przekładoznawstwa

FSH_02 Odznacza się znacznymi umiejętnościami w zakresie przekładu tekstu filozoficznego

FSH_03 Potrafi ocenić adekwatność przekładu tekstu filozoficznego, uzasadniając ocenę

FSH_04 Wypracował kompetencje społeczne niezbędne do pracy w zespole tłumaczy

Metody i kryteria oceniania:

F – dyskusja podczas zajęć teoretycznych; przekład tekstów w trakcie zajęć praktycznych

P – zaliczenie w formie pisemnej: przekład zadanego fragmentu współczesnego dzieła filozoficznego napisanego w języku angielskim z wykorzystaniem poznanych reguł i zaleceń. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest posiadanie najwyżej jednej nieobecności nieusprawiedliwionej bądź dwóch usprawiedliwionych, za wyjątkiem sytuacji losowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Rogacz
Prowadzący grup: Dawid Rogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Pełny opis:

TK_01 Zagadnienia traduktologii ogólnej

TK_02 Specyfika przekładu tekstu filozoficznego

TK_03 Problematyka przekładu tekstów filozoficznych spoza kultury zachodniej

TK_04 Przekład współczesnego tekstu filozoficznego reprezentatywnego dla stylu analitycznego na przykładzie Articulating Reasons Roberta Brandoma

TK_05 Przekład współczesnego tekstu filozoficznego reprezentatywnego dla stylu kontynentalnego na przykładzie Antigone’s Claim Judith Butler

Literatura:

1. Barbara Brzezicka, Problematyka przekładu filozoficznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

2. Roman Ingarden, O tłumaczeniach, w: M. Rusinek (red.), O sztuce tłumaczenia, Ossolineum, Wrocław 1955, 127–190.

3. Robert Wardy, Aristotle in China: Language, Categories and Translation, Cambridge University Press, Cambridge 2000.

4. Robert Brandom, Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism, Harvard University Press, Cambridge 2011.

5. Judith Butler, Antigone’s Claim, Columbia University Press, New York 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Krzeski
Prowadzący grup: Jakub Krzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bakke
Prowadzący grup: Monika Bakke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.