Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Główne nurty filozofii współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 22-FLDL-GFW Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Główne nurty filozofii współczesnej
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Przedmioty dla 6 semestru filozofii ogólnej I stopnia
Przedmioty na Wydziale Filozoficznym
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1: Zapoznanie uczestników/uczestniczek z podstawowymi założeniami i koncepcjami filozofii współczesnej.

C2: Rozumienie takich zjawisk jak: kultura masowa, prekariat, teoria Aktora Sieci, posthumanizm, przestrzeń poszerzona, doświadczenie imersyjne, filozofia feministyczna, dekonstrukcja, słabe ontologie, kultura panoptyczna, abject art, estetyzacja życia codziennego, wirusowość współczesnej kultury jako wartościowy element warsztatu filozoficznego.

C3: Nabycie umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, formułowanie na tej podstawie wniosków i tworzenie syntetycznych podsumowań.

C4: Wykształcenie umiejętności świadomego i krytycznego poruszania się w przestrzeni współczesnej myśli oraz wydawania indywidualnych sądów na jej temat.

C5: Nabycie pogłębionych umiejętności badawczych, polegających na analizie, syntezie i interpretacji dzieł kultury oraz postrzeganiu ich w perspektywie współczesnych teorii filozoficznych

C6: Rozwinięcie wśród uczestniczek/uczestników umiejętności krytycznej analizy i interpretacji współczesnej kultury


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Słuchaczki i słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z wybranymi zagadnieniami z zakresu filozofii współczesnej. Będą mogli wzbogacić swoją filozoficzną wiedzę w zakresie współczesnych nurtów myślowych oraz nauczyć się uczestniczenia w kulturze współczesnej.

Literatura:

1. W. J. T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, Warszawa 2013.

2. N. Carroll, Filozofia kultury masowej, Gdańsk 2011.

3. E. Rewers, Miasto w sztuce – sztuka miasta, Kraków 2010.

4. R. Braidotti, Po człowieku, Warszawa 2014.

5. B. Latour, Polityka natury, Warszawa 2009.

6. G. Vattimo, Christianity, Truth and Weak Faith, Columbia 2009.

7. F. Bifo Berardi, After the Future, Edinburgh, Oakland, Baltimore 2011.

8. M. Fisher Ghosts of my Life. Writings on depression, Hauntology and Lost Futures, London 2014.

9. J. Derrida, Specters of Marx, London 2006.

10. G. Deleuze, F. Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, London 2009.

11. S. Reynolds, Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past, New York 2011.

12. J. Baron, The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History, 2014

13. T. D. Sampson, Virality: Contagion Theory in the Age of Networks, Minnesota 2012.

14. G. Standing, Prekariat: nowa niebezieczna klasa, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

1. zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii takich jak: kultura masowa, prekariat, teoria Aktora Sieci, posthumanizm, przestrzeń poszerzona, doświadczenie imersyjne, filozofia feministyczna, dekonstrukcja, słabe ontologie, kultura panoptyczna, abject art, estetyzacja życia codziennego, wirusowość współczesnej kultury K_W08

2. zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury K_W01

3. przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych w zakresie europejskiej myśli współczesnej K_U11

4. rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur K_U20

5. jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii

w świetle dostępnych danych i argumentów K_K02

6. wykrywa zależności między kształtowaniem się

idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi K_U12

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Kryteria oceny:

5 Student/ka posiada znakomitą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

4.5 Student/ka posiada bardzo dobrą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

4 Student/ka posiada dobrą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

3.5 Student/ka posiada zadowalającą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jednak występują pewne niedociągnięcia

3 Student/ka posiada dostateczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, występują nadto znaczne niedociągnięcia i błędy

2 Student/ka posiada niezadowalającą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Marzec
Prowadzący grup: Andrzej Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Marzec
Prowadzący grup: Andrzej Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.