Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestrzenie sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-PS-11WDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzenie sztuki
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wiedza o Teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z podstawowymi przemianami dotyczącymi sztuki współczesnej i jej związkami z teatrem;

- zapoznanie studentów z różnymi teoriami dotyczącymi sztuki i refleksji nad sztuką;

- zaprezentowanie sposobów analizy i interpretacji wybranych dział artystycznych;

- uporządkowanie wiedzy na temat najważniejszych nurtów sztuki awangardowej;

- doskonalenie umiejętności porozumiewania się z ekspertami z dziedziny współczesnej estetyki


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Opisanie i scharakteryzowanie najważniejszych przemian w sztuce XX wieku na tle przeobrażeń artystycznych (w tym wypadku głównie przestrzennych), dokonujących się w stuleciach wcześniejszych. Zaakcentowanie źródeł współczesnego rozumienia sztuki, w szczególności sztuki widowiskowej oraz przemian artystycznych, które się na nie złożyły.

Pełny opis:

sztuka modernistyczna (teatr, malarstwo, film, muzyka, fotografia, rzeźba)

eksperymenty artystyczne pierwszej i drugiej awangardy

nowe kierunki w sztuce drugiej awangardy (minimalizm, performance art, wideo art, fotografia, konceptualizm, teatr uczestnictwa i inne)

definicje obiektu w sztuce XX wieku (od ready-made do obrazu cyfrowego)

relacja pomiędzy sztuką, nauką i technologią w drugiej połowie XX wieku na wybranych przykładach

polska sztuka krytyczna

zjawiska, formy i gatunki w sztuce najnowszej

Literatura:

• T. Kiereńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Kraków 2008.

• D. Elger, Dadaizm, tłum. zbiorowe, Warszwa 2002

• C. Kilingsohr-Leroy, Surrealizm, tłum. zbiorowe, Warszawa 2005

O. Schlemmer, Eksperymentalna scena Bauhausu, Gdańsk 2010.

R. L. Goldberg, Performance Art from Futurism to the Present, New York, 2006. (wybrane rozdziały)

G. Dziamski, Performance – tradycje, źródła, obce i rodzime przejawy. Rozpoznanie zjawiska, [w:] Performance, pod red. G. Dziamskiego, H. Gajewskiego, J. Wojciechowskiego, Warszawa 1984.

Wiek awangardy, pod. red. L. Bieszczad, Kraków 2006

Artur Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Bytom-Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wyjaśnić źródła przemian artystycznych w XX wieku,

- scharakteryzować najważniejsze nurty poszukiwań awangardowych artystów,

- opisać związki między tzw. pierwszą i drugą awangardą,

- wyjaśnić znaczenie przełomu technologicznego dla przemian w sztuce XX i XXI wieku,

- przygotować i przedstawić prezentację na temat wybranej formy działań artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

− aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);

− wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- umiejętność zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych nurtów artystycznych, umiejętność formułowania samodzielnych i pogłębionych opinii

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji, ograniczony sposób formułowania oryginalnych konkluzji,

3,5 – zadowalająca znajomość głównych nurtów artystycznych, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji

3,0 - zadowalająca znajomość głównych kierunków artystycznych,

2,0 - niezadowalająca znajomość głównych kierunków artystycznych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Kazimierz Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Kazimierz Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.