Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie zawodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-DDP-11-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie zawodowym
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

pedagogika, specjalność: doradztwo zawodowe i personalne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie z podstawowymi procedurami diagnostycznymi w doradztwie zawodowym

Zapoznanie z etycznymi aspektami diagnozy w doradztwie

Zapoznanie z podstawowymi obszarami diagnozy w doradztwie zawodowym

Rozwinięcie umiejętności doboru i stosowania adekwatnych metod, technik i narzędzi diagnostycznych

Rozwinięcie umiejętności projektowania i realizacji badań diagnostycznych w doradztwie zawodowym

Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania IT w badaniach diagnostycznych w zakresie doradztwa zawodowego

Rozwinięcie umiejętności konstruowania raportów z przeprowadzonej diagnozy

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w zespole

Rozwinięcie umiejętności ewaluowania własnej pracy doradczej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych.

Pełny opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Uczestnicy poznają teoretyczne aspekty diagnozy i procesu diagnozowania oraz zasady realizacji badań diagnostycznych. W ramach zajęć studenci poznają metody, techniki i narzędzia diagnostyczne ukierunkowane na rozpoznawanie postaw, aspiracji, wartości, uzdolnień, predyspozycji zawodowych. Istotnym celem zajęć jest także kształtowanie etycznych postaw związanych z realizacją badań diagnostycznych oraz rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania informacji zwrotnej i formułowania zaleceń.

Literatura:

Brzezińska A., Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, Warszawa 2004, PWN, W; Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów. (s. 270-289)

Czarnota-Bojarska J., Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2009

Gardner H., Inteligencje wielorakie, Warszawa 2009

Gruszczyński L., Kwestionariusze w socjologii, Katowice 2003

Guzik-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2005 (rozdz. 2,3,4)

Jarosiewicz H., Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wrocław 2012

Jarosiewicz H., Charakter. Rozwój – zagrożenia, Wrocław 2001

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Kossowska M., Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Kraków 2001

Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, KOWEZiU, Warszawa 2010

Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy, Warszawa 2007; rozdział 1, 3,4

Paszkowska – Rogacz A., Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ, Warszawa 2011

Paszkowska – Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa 2004.

Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa 2003

Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, Warszawa 2012

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011

Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K., Wywiad psychologiczny 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, Warszawa 2005

Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego dostępne w formie plików PDF na: www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/zeszyty.html

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

wymienia rodzaje diagnoz

omawia podstawowe zasady etyczne w procedurach diagnostycznych

wymienia i charakteryzuje podstawowe błędy w procesie diagnozowania oraz błędy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej

wymienia i charakteryzuje różnice w celach diagnostycznych w doradztwie zawodowym i personalnym

wymienia i charakteryzuje podstawowe grupy metod diagnostycznych stosowanych w doradztwie zawodowym

prawidłowo dobiera i stosuje metody diagnostyczne

poprawnie udziela informacji zwrotnej

projektuje na podstawie danych uzyskanych z diagnozy dalsze postępowanie doradcze

prawidłowo pisze raport z badań diagnostycznych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin - test

zaliczenie ćwiczeń - zajęcia praktyczne dla gimnazjalistów, opracowanie informacji zwrotnej na temat predyspozycji zawodowych dla ucznia gimnazjum

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rosalska
Prowadzący grup: Małgorzata Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

11-DDP-11-s

Liczba godzin przedmiotu:

45

Skrócony opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych.

Pełny opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Uczestnicy poznają teoretyczne aspekty diagnozy i procesu diagnozowania oraz zasady realizacji badań diagnostycznych. W ramach zajęć studenci poznają metody, techniki i narzędzia diagnostyczne ukierunkowane na rozpoznawanie postaw, aspiracji, wartości, uzdolnień, predyspozycji zawodowych. Istotnym celem zajęć jest także kształtowanie etycznych postaw związanych z realizacją badań diagnostycznych oraz rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania informacji zwrotnej i formułowania zaleceń.

Literatura:

Brzezińska A., Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, Warszawa 2004, PWN, W; Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów. (s. 270-289)

Czarnota-Bojarska J., Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2009

Gardner H., Inteligencje wielorakie, Warszawa 2009

Gruszczyński L., Kwestionariusze w socjologii, Katowice 2003

Guzik-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2005 (rozdz. 2,3,4)

Jarosiewicz H., Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wrocław 2012

Jarosiewicz H., Charakter. Rozwój – zagrożenia, Wrocław 2001

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Kossowska M., Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Kraków 2001

Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, KOWEZiU, Warszawa 2010

Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy, Warszawa 2007; rozdział 1, 3,4

Paszkowska – Rogacz A., Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ, Warszawa 2011

Paszkowska – Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa 2004.

Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa 2003

Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, Warszawa 2012

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011

Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K., Wywiad psychologiczny 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, Warszawa 2005

Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego dostępne w formie plików PDF na: www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/zeszyty.html

Uwagi:

prowadzący zastrzega sobie prawo modyfikacji programu w trakcie trwania kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rosalska
Prowadzący grup: Małgorzata Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

11-DDP-11-s

Liczba godzin przedmiotu:

45

Skrócony opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych.

Pełny opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Uczestnicy poznają teoretyczne aspekty diagnozy i procesu diagnozowania oraz zasady realizacji badań diagnostycznych. W ramach zajęć studenci poznają metody, techniki i narzędzia diagnostyczne ukierunkowane na rozpoznawanie postaw, aspiracji, wartości, uzdolnień, predyspozycji zawodowych. Istotnym celem zajęć jest także kształtowanie etycznych postaw związanych z realizacją badań diagnostycznych oraz rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania informacji zwrotnej i formułowania zaleceń.

Literatura:

Brzezińska A., Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, Warszawa 2004, PWN, W; Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów. (s. 270-289)

Czarnota-Bojarska J., Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2009

Gardner H., Inteligencje wielorakie, Warszawa 2009

Gruszczyński L., Kwestionariusze w socjologii, Katowice 2003

Guzik-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2005 (rozdz. 2,3,4)

Jarosiewicz H., Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wrocław 2012

Jarosiewicz H., Charakter. Rozwój – zagrożenia, Wrocław 2001

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Kossowska M., Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Kraków 2001

Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, KOWEZiU, Warszawa 2010

Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy, Warszawa 2007; rozdział 1, 3,4

Paszkowska – Rogacz A., Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ, Warszawa 2011

Paszkowska – Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa 2004.

Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa 2003

Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, Warszawa 2012

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011

Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K., Wywiad psychologiczny 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, Warszawa 2005

Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego dostępne w formie plików PDF na: www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/zeszyty.html

Uwagi:

prowadzący zastrzega sobie prawo modyfikacji programu w trakcie trwania kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rosalska
Prowadzący grup: Małgorzata Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

11-DDP-11-s

Liczba godzin przedmiotu:

45

Skrócony opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych.

Pełny opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Uczestnicy poznają teoretyczne aspekty diagnozy i procesu diagnozowania oraz zasady realizacji badań diagnostycznych. W ramach zajęć studenci poznają metody, techniki i narzędzia diagnostyczne ukierunkowane na rozpoznawanie postaw, aspiracji, wartości, uzdolnień, predyspozycji zawodowych. Istotnym celem zajęć jest także kształtowanie etycznych postaw związanych z realizacją badań diagnostycznych oraz rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania informacji zwrotnej i formułowania zaleceń.

Literatura:

Brzezińska A., Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, Warszawa 2004, PWN, W; Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów. (s. 270-289)

Czarnota-Bojarska J., Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2009

Gardner H., Inteligencje wielorakie, Warszawa 2009

Gruszczyński L., Kwestionariusze w socjologii, Katowice 2003

Guzik-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2005 (rozdz. 2,3,4)

Jarosiewicz H., Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wrocław 2012

Jarosiewicz H., Charakter. Rozwój – zagrożenia, Wrocław 2001

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Kossowska M., Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Kraków 2001

Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, KOWEZiU, Warszawa 2010

Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy, Warszawa 2007; rozdział 1, 3,4

Paszkowska – Rogacz A., Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ, Warszawa 2011

Paszkowska – Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa 2004.

Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa 2003

Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, Warszawa 2012

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011

Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K., Wywiad psychologiczny 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, Warszawa 2005

Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego dostępne w formie plików PDF na: www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/zeszyty.html

Uwagi:

prowadzący zastrzega sobie prawo modyfikacji programu w trakcie trwania kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rosalska
Prowadzący grup: Małgorzata Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

11-DDP-11-s

Liczba godzin przedmiotu:

45

Skrócony opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych.

Pełny opis:

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania procesu diagnostycznego w kontekście zadań związanych z doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Uczestnicy poznają teoretyczne aspekty diagnozy i procesu diagnozowania oraz zasady realizacji badań diagnostycznych. W ramach zajęć studenci poznają metody, techniki i narzędzia diagnostyczne ukierunkowane na rozpoznawanie postaw, aspiracji, wartości, uzdolnień, predyspozycji zawodowych. Istotnym celem zajęć jest także kształtowanie etycznych postaw związanych z realizacją badań diagnostycznych oraz rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania informacji zwrotnej i formułowania zaleceń.

Literatura:

Brzezińska A., Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, Warszawa 2004, PWN, W; Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów. (s. 270-289)

Czarnota-Bojarska J., Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2009

Gardner H., Inteligencje wielorakie, Warszawa 2009

Gruszczyński L., Kwestionariusze w socjologii, Katowice 2003

Guzik-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2005 (rozdz. 2,3,4)

Jarosiewicz H., Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wrocław 2012

Jarosiewicz H., Charakter. Rozwój – zagrożenia, Wrocław 2001

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Kossowska M., Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Kraków 2001

Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, KOWEZiU, Warszawa 2010

Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy, Warszawa 2007; rozdział 1, 3,4

Paszkowska – Rogacz A., Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ, Warszawa 2011

Paszkowska – Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa 2004.

Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa 2003

Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, Warszawa 2012

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011

Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K., Wywiad psychologiczny 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, Warszawa 2005

Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego dostępne w formie plików PDF na: www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/zeszyty.html

Uwagi:

prowadzący zastrzega sobie prawo modyfikacji programu w trakcie trwania kursu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.