Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalizacyjne - literaturoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ZSL-ZU-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalizacyjne - literaturoznawstwo
Jednostka: Instytut Języków i Literatur Romańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia Hiszpańska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. zapoznanie z metodologią analizy tekstów literackich

2. wyrobienie u studentów umiejętności analizy tekstów literackich

3. wyrobienie u studentów umiejętności posługiwania się podstawowymi terminami dotyczącymi krytyki i analizy literackiej

4. zapoznanie z teorią literatury fantastycznej, rozpatrując ją w ogólnym kontekście taksonomii gatunków literackich

5. wyrobienie u studentów umiejętności zidentyfikowania określonych tekstów należących do skarbu hiszpańskiej literatury fantastycznej

6. przekazanie wiedzy o konkretnych nurtach artystycznych związanych z literaturą fantastyczną, istniejących w literaturze hiszpańskojęzycznej

7. przekazanie wiedzy o myśli i filozofii związanej z literacką twórczością fantastyczną w ramach świata hiszpańskojęzycznego

8. wyrobienie u studentów umiejętności analizy tekstów literatury fantastycznej w języku hiszpańskiej

9. kształtowanie otwartości na kultury obcojęzyczne


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Analiza i dostosowanie teorii literatury fantastycznej do hiszpańskojęzycznych utworów należących do tego gatunku literackiego

Pełny opis:

1. metodologia analizy tekstów literackich

2. elementy analizy tekstów literackich

3. podstawowe terminy dotyczące krytyki i analizy literackiej

4. najważniejsze elementy teorii literatury fantastycznej

5. konkretne nurty artystyczne związane z literaturą fantastyczną, istniejące w literaturze hiszpańskojęzycznej

6. myśl i filozofia związana z literacką twórczością fantastyczną w ramach świata hiszpańskojęzycznego

Literatura:

Belelystryka

Arreola, Juan José (1986). Confabulario definitivo. Madryt: Cátedra.

Baroja, Pío (1998). Vidas sombrías. Madryt: Biblioteca Nueva.

Benet, Juan (1998). Cuentos completos. Madryt: Alfaguara.

Blasco Ibáñez, Vicente (2002). La araña negra: Obra Completa. Sewilla: Renacimiento.

Borges, Jorge Luis (2011). Ficciones. Barcelona: Debolsillo.

— (2011). El libro de arena. Barcelona: Debolsillo.

Clarasó, Noel (1948). ¡Miedo! El Manantial que no Cesa, 67. Barcelona: Janés.

Cortázar, Julio (2006). Bestiario. Madryt: Punto de Lectura.

— (2009). Final del juego. Madryt: Punto de Lectura.

Cunqueiro, Álvaro (2003). Merlín y familia. Barcelona: Destino.

Fernández Cubas, Cristina (1998). Los altillos de Brumal / En el hemisferio sur. Barcelona: Plaza & Janés.

Matute, Ana María (2006). Olvidado rey Gudú. Barcelona: Destino.

Merino, José María (1990). El viajero perdido. Madryt: Alfaguara.

Sastre, Alfonso (1998). Las noches lúgubres. Hondarribia: Argitaletxe Hiru.

Sawa, Miguel (2010). Historias de locos. Sewilla: Renacimiento.

Serrano Poncela, Segundo (1968). Los huéspedes. Caracas: Monte Ávila Editores.

Unamuno, Miguel (2011). Cuentos completos. Madryt: Páginas de Espuma.

Valera, Luis (1905). Del antaño quimérico. Madryt: A. Pérez.

Monografie naukowe

Ceserani, Remo (1999). Lo fantástico. Przeł. Juan Díaz de Atauri. La Balsa de la Medusa, 104. Madryt: Visor.

Jackson, Rosemary (1988). Fantasy: The literature of subversion. Londyn & Nowy York: Routledge.

Martínez de Mingo, Luis (2004). Miedo y literatura. Ensayo, 21. Madryt: Edaf.

Risco, Antón, Ignacio Soldevila & Arcadio López-Casanova (eds.) (1998). El relato fantástico: Historia y sistema. Biblioteca Filológica, 8. Salamanca: Colegio de España.

Roas, David (ed.) (2001). Teorías de lo fantástico. Bibliotheca Philologica / Lecturas. Madryt: Arco/Libros.

Todorov, Tzvetan (1970). Introduction à la littérature fantastique. Paryż: Seuil.

Efekty uczenia się:

1. charakteryzuje metodologię analizy tekstów literackich

2. analizuje teksty literackie

3. posługuje się podstawowymi terminami dotyczącymi krytyki i analizy literackiej

4. objaśnia najważniejsze elementy teorii literatury fantastycznej

5. identyfikuje określone teksty należące do skarbu hiszpańskiej literatury fantastycznej

6. rozpoznaje i charakteryzuje konkretne nurty artystyczne związane z literaturą fantastyczną, istniejące w literaturze hiszpańskojęzycznej

7. charakteryzuje myśl i filozofię związaną z literacką twórczością fantastyczną w ramach świata hiszpańskojęzycznego

8. analizuje teksty literatury fantastycznej w języku hiszpańskiej

9. szacuje kultury obcojęzyczne

Metody i kryteria oceniania:

- Test pisemny (75%)

- Dyskusja podczas konwersatorium (25%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfons Gregori i Gomis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfons Gregori i Gomis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfons Gregori i Gomis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)