Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SM-WT34
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wykształcenie umiejętności pogłębionej analizy różnych aspektów językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego; zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie wybranych aspektów językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego; wykształcenie umiejętności krytycznego czytania i omawiania specjalistycznych tekstów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego; wyrobienie umiejętności zadawania odpowiednich pytań oraz aktywnego udziału w dyskusji na zajęciach; rozwinięcie umiejętności porównywania teorii w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego i stosowania ich w analizie procesów językowych (w tym w badaniach empirycznych), tekstów i zjawisk literackich oraz kulturowych; wykształcenie umiejętności pracy i komunikacji w zespole; wyrobienie umiejętności pisania prac naukowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego i napisanie pracy magisterskiej z wykorzystaniem odpowiedniego formatu i stylu na wybrany temat w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskie

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

podaje prowadzący na zajęciach

Literatura:

podaje prowadzący na zajęciach

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

czytać ze zrozumieniem i odpowiednio analizować na poziomie pogłębionym (krytycznie) teksty naukowe (artykuły, monografie) w zakresie wybranych aspektów językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego; legitymuje się pogłębioną wiedzą na temat wybranych aspektów językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego; usytuować tę wiedzę w szerszym kontekście językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego oraz innych dziedzin nauki i kultury; wyciągać krytyczne wnioski z omawianych tekstów oraz oceniać wypowiedzi ustne innych uczestników dyskusji; współpracować nad przygotowaniem wspólnego projektu naukowego; przedstawiać wybrany problem naukowy prowadzić dyskusję na jego temat; wykorzystać zdobyte umiejętności krytycznego czytania naukowych tekstów i pogłębionej analizy przy pisaniu pracy magisterskiej przy świadomości znaczenia praw autorskich; napisać pracę magisterską na wybrany temat w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego z zachowaniem odpowiedniego stylu, struktury oraz formatu

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja projektu badawczego, udział w dyskusji na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)