Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 09-SM-WT34
Reguły punktacji przedmiotu

X-S2-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2x-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2x-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S2-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
X-S2x-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
X-S2x-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
Punktacja ECTS
ECTS
10
(2014/SZ - ...)
8
(2012/SZ - 2013/SZ)
8
(2012/SZ - 2013/SZ)
8
(2012/SZ - 2013/SZ)
8
(2012/SZ - 2013/SZ)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)