Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMLIC-IJ-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Katedra Metodologii Lingwistyki
Grupy: Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamsko-tajska, stud. Ist., sem.6
Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 6
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-DL-Ufin w sem. letnim
Przedmioty dla etapu r3-X-S1-UWEG w sem. letnim
Przedmioty dla programu S1-FIai
Przedmioty dla programu S1-FIaw
Przedmioty dla programu S1-FIbl
Przedmioty dla programu S1-FIel
Przedmioty dla programu S1-FIjn
Przedmioty dla programu X-S1x-BLOTEWX
Przedmioty dla programu X-S1x-KoreaX
Przedmioty dla programy S1-FKO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Etnolingwistyka, Językoznawstwo i informacja naukowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z warsztatem pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach oraz narzędziami badawczymi właściwymi danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy licencjackiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z warsztatem pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy licencjackiej.

Pełny opis:

zapoznanie z warsztatem pisania rozpraw naukowych

wprowadzenie do wybranych teorii ogólnych i/lub szczegółowych z dziedzin objętych tematyką rozprawy

nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania rozprawy licencjackiej (kierowanie, kontrola, wskazówki formalne i merytoryczne, zagadnienia etyczne i własność intelektualna)

Literatura:

w zależności od tematyki

Efekty uczenia się:

samodzielnie opracowuje koncepcję badawczą rozprawy

samodzielnie przygotowuje rozprawę naukową, mając wiedzę na temat jej właściwej struktury, formułuje logiczne i merytorycznie poprawne wnioski z wyników badań

samodzielnie znajduje literaturę i źródła informacji z danej tematyki oraz krytycznie ocenia ich przydatność

posiada podstawową wiedzę o ogólnej metodologii badań naukowych oraz rozszerzoną wiedzę o danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

Metody i kryteria oceniania:

bieżąca ocena postępów pracy i zaangażowania studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michael Abdalla, Jolanta Bachan, Mikko Bentlin, Monika Browarczyk, Swietłana Gaś, Mirosław Górny, Piotr Grablunas, Agnieszka Graczyk, Milena Hadryan, Ewa Jarmołowicz-Nowikow, Konrad Juszczyk, Victoria Kamasa, Paweł Kida, Martyna Kokotkiewicz, Norbert Kordek, Paweł Kornatowski, Ilona Koutny, Edyta Kwiatkowska-Faryś, Włodzimierz Lapis, Marcin Lewandowski, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Jamila Oueslati, Kyriakos Papoulidis, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Kamil Trąba, Krystyna Tuszyńska, Sandra Wawrzyniak, Piotr Wierzchoń, Agata Wolarska-Sobocińska, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Pełny opis:

Tematyka seminarium: Relacja język - kultura Korei.

Uwagi:

Zajęcia zaliczane na podstawie oddanej pracy.

Uczestnictwo w seminarium (charakter konwersatoryjny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Kokotkiewicz, Kamil Trąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Anna Borowiak, John Catlow, Swietłana Gaś, Mirosław Górny, Szymon Grzelak, Konrad Juszczyk, Martyna Kokotkiewicz, Norbert Kordek, Paweł Kornatowski, Małgorzata Korycińska-Wegner, Włodzimierz Lapis, Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Jamila Oueslati, Kyriakos Papoulidis, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Monika Pokorska-Iwaniuk, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Kamil Trąba, Krystyna Tuszyńska, Emilia Wojtasik-Dziekan, Agata Wolarska-Sobocińska, Daria Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Pełny opis:

Tematyka seminarium: Relacja język - kultura Korei.

Uwagi:

Zajęcia zaliczane na podstawie oddanej pracy.

Uczestnictwo w seminarium (charakter konwersatoryjny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Anna Borowiak, Elena Chashchina, Swietłana Gaś, Mirosław Górny, Szymon Grzelak, Konrad Juszczyk, Norbert Kordek, Paweł Kornatowski, Włodzimierz Lapis, Dorota Lipowska, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Monika Pokorska-Iwaniuk, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Sandra Wawrzyniak, Emilia Wojtasik-Dziekan, Agata Wolarska-Sobocińska, Daria Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Lapis, Krystyna Tuszyńska, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)