Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Izraela i Żydów w starożytności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JHB-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Izraela i Żydów w starożytności
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Historii
Przedmioty dla programu DLx-HEBX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, program kształcenia: hebraistyka

Cele kształcenia:

Wdrożenie studenta do aktywnego i krytycznego poznawania dziejów Izraela; zapoznanie z umiejętnością krytycznej analizy źródeł; wyrabianie umiejętności patrzenia na zjawiska historyczne jako dynamiczny proces w szerokim kontekście sąsiedztwa wielokulturowego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Charakterystyka dziejów Bliskiego Wschodu do końca 2 tys. przed Chr. Biblia jako źródło historyczne pozabiblijne źródła do dziejów wczesnego Izraela wczesne dzieje, powstanie królestwa i początkowe etapy jego dziejówczynniki kształtujące historię Izraela na przestrzenie wieków w starożytności Izrael w czasach greckich i rzymskich, epoka Talmudu

Literatura:

Bright, J. 1994. Historia Izraela. Warszawa.

Cohen, A. 1999. Talmud. Warszawa.

Finkelstein, I., N.A Silberman. 2007. Dawid i Salomon. Warszawa.

Grant, M. 1991. Dzieje dawnego Izraela. Warszawa.

Józef Flawiusz. 2001. Dawne dzieje Izraela. Warszawa.

Lemaire, A. 2002. Dzieje biblijnego Izraela. Poznań.

Liverani, M. 2010. Nie tylko Biblia. Warszawa.

Łyczakowska, K. 1975. Gramatyka języka akadyjskiego. Warszawa.

Nowicki, P. 1978. Hebrajszczyzna biblijna. Wprowadzenie. Warszawa.

Pisarczyk, K. 2006. Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Kraków.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, cz. I. Stary Testament.

Synowiec, J. 1990. Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. Kraków.

Unterman, A. 2005. Żydzi – wiara i życie. Warszawa.

Zawadzki, S., Mane, Tekel, Fares. 1966. Źródła do dziejów Babilonii chaldejskiej. Poznań.

Zabłocka, J., T., Zawadzki. 1966. Wybór źródeł do dziejów Bliskiego Wschodu w starożytności.

Poznań.

Ziółkowski, Z. 1994. Najtrudniejsze stronice Biblii. Warszawa.

Warzecha, J. 2005. Historia dawnego Izraela. Warszawa.

Tłumaczenie: C. Mondral. 1975. Wieża Babel. Legendy i mity starożytnego Bliskiego Wschodu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi krytycznie oceniać wartość narracji biblijnej

podejmuje analizę krytyczną tekstów pozabiblijnych rozumie specyfikę badań nad dziejami wczesnego Izraela dostrzega znaczenie I zależność międzynarodowej sceny politycznej dla dziejów Izraela potrafi podsumować kolejne etapy dziejów historii i kultury Izraela dostrzega dynamikę przemian w historii Izraela na przestrzenia całej starożytności

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia:

- analiza wybranych fragmentów tekstu biblijnego

- analiza tekstów pozabiblijnych

- czynniki kształtujące państwowość Izraela – rozważania teoretyczne - przemiany w religii i kulturze Izraela w starożytności

- Izrael pierwszej świątyni a Izrael Talmudu.

- Życie społeczności żydowskich u schyłku starożytności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Tyborowski
Prowadzący grup: Witold Tyborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Tyborowski
Prowadzący grup: Witold Tyborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Tyborowski
Prowadzący grup: Witold Tyborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.