Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język europejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JEIN-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język europejski
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Pełny opis:

Zakres tematyczny: Ludzie i miejsca (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: związki frazeologiczne; gramatyka: tryby warunkowe)

Zakres tematyczny: Kontakty (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; pisanie: listy nieformalne; materiał leksykalny: słowa wieloznaczeniowe; gramatyka: przyimki i przysłówki)

Zakres tematyczny: Ścieżki kariery (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: idiomy, wyrażenia czasownikowe; gramatyka: tryb łączący)

Zakres tematyczny: Instrukcje (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; pisanie: esej; materiał leksykalny: przedrostki i przyrostki; gramatyka: czasowniki modalne)

Zakres tematyczny: Zawody (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; pisanie: listy oficjalne; materiał leksykalny: konotacje; gramatyka: zdania względne)

Zakres tematyczny: Technologia komunikacyjna (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: związki frazeologiczne, słowotwórstwo; gramatyka: czasowniki frazowe)

Zakres tematyczny: Świat pracy (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; pisanie: raporty; materiał leksykalny: słowa wieloznaczeniowe; gramatyka: konstrukcje przyczynowo-skutkowe)

Literatura:

O'Dell, F., A. Broadhead.: Objective CAE (Second edition). CUP 2008.

Vince, M.: Advanced Language Practice. Heinemann. 2009.

Alexander, L.G.: Longman English Grammar. Longman. 1988.

Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Heinemann. 1992.

Walkowiak, Justyna. Read All About It! China. Poznań: Wyd. Naukowe UAM. 2004.

Efekty uczenia się:

Posługuje się zasobem słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie zaawansowanym

Czyta ze zrozumieniem wymagające dłuższe teksty z różnych dziedzin

Potrafi pisać właściwie zorganizowane i spójne teksty w odpowiednim stylu i rejestrze

Rozumie większość rodzajów języka mówionego

Konstruuje jasne i szczegółowe przygotowane i spontaniczne wypowiedzi ustne w szerokim zakresie tematów

Współpracuje w ramach grupy szanując i wykazując otwartość na opinie innych oraz nowe informacje i punkty widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego EK

Sprawdzenie na zajęciach podczas prowadzenia konwersacji oraz egzamin ustny

Sprawdzenie podczas pracy na zajęciach; ocenianie prac domowych

Rozmowa

Skala ocen:

5,0 – pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 – słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Olszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beniamin Kłaniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.