Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-PCHAL-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii analitycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Chemii
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty - 2 semestr programu X-S1-CHE
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie z podst. zagadnieniami nieorganicznej ch. analitycznej. Omówienie podstawowych praw i pojęć ch. analitycznej: równowagi w roztworach wodnych, dysocjacja, pojęcia kwasów i zasad, aktywność protonowa, właściwości kwasów i zasad w świetle teorii Brønsteda-Lowry'ego, roztw. buforowe, reakcje redox. Poza zagadnieniami teoretycznymi duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie klasycznych metod analitycznych zarówno podczas analizy jakościowej jak i ilościowej, w tym metod rozdzielania kationów i anionów, układów heterogenicznych od homogenicznych. Podczas ćw. laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi technikami klasycznej analizy nieorganicznej: analizą wagową, miareczkowaniem (metody objętościowe). Podczas ćwiczeń laboratoryjnych student indywidualnie prowadzi przewidziane programem eksperymenty. Ćwicz. rachunkowe obejmują podstawowe obliczenia związane z ćw. laboratoryjnymi: metody wagowe i objętościowe (alkacymetria, redoksometria, kompleksometria).

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw nieorganicznej chemii analitycznej, zapoznanie z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w chemii analitycznej oraz dokonania opracowania wyników (dokonania odpowiednich obliczeń) otrzymanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Integracja wiedzy teoretycznej z wynikami doświadczalnymi na poziomie podstawowych zagadnień analitycznych. Efekty kształcenia: • opanowanie i utrwalenie podstawowych praw i pojęć z chemii analitycznej, • umiejętność swobodnego posługiwania się klasycznymi metodami chemii analitycznej, • zdolność dokonywania obliczeń w obszarze podstawowym (przygotowania roztworów o żądanym stężeniu, obliczania wartości pH) oraz obliczeń związanych z szacowaniem wyników.

Literatura:

1) G. Schroeder, B. Łęska, B. Gierczyk, "Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii analitycznej, Poznań, 2007.

2) J. Minczewski, Z. Marczenko, "Chemia analityczna", PWN, 2001.

3) "Chemiczne metody analizy ilościowej", pod red. F. Domki, Wyd. Nauk. UAM 2000.

4) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej", pod red. Z. Galusa, PWN 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 60 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Błażej Gierczyk, Anna Juszczak, Joanna Kurczewska, Krystyna Seifert, Kinga Stefanowska-Kątna, Mikołaj Stodolny, Natalia Stopikowska, Roman Zagrodnik, Maciej Zalas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Gierczyk
Prowadzący grup: Michał Cegłowski, Błażej Gierczyk, Zbigniew Hnatejko, Anna Juszczak, Joanna Kurczewska, Krystyna Seifert, Łukasz Wolski, Roman Zagrodnik, Maciej Zalas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Gierczyk, Zbigniew Hnatejko
Prowadzący grup: Błażej Gierczyk, Zbigniew Hnatejko, Natalia Jurga, Anna Juszczak, Katarzyna Krancewicz, Joanna Kurczewska, Monika Rzonsowska, Kinga Stefanowska-Kątna, Mikołaj Stodolny, Natalia Stopikowska, Agata Szczeszak, Bogna Sztorch, Joanna Wiśniewska, Maciej Zalas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Gierczyk, Zbigniew Hnatejko
Prowadzący grup: Błażej Gierczyk, Zbigniew Hnatejko, Anna Juszczak, Małgorzata Kaczmarek, Joanna Kurczewska, Dariusz Lewandowski, Krystyna Seifert, Mikołaj Stodolny, Samanta Witomska, Roman Zagrodnik, Maciej Zalas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)