Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - 2 semestr programu DL-CHE (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - 2 semestr programu DL-CHE
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/SZ - Semestr zimowy 2019/2020
2020/SL - Semestr letni 2019/2020
2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
2021/SL - Semestr letni 2020/2021
2021/SZ - Semestr zimowy 2021/2022
2022/SL - Semestr letni 2021/2022
2022/SZ - Semestr zimowy 2022/2023
2023/SL - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/SZ 2020/SL 2020/SZ 2021/SL 2021/SZ 2022/SL 2022/SZ 2023/SL
02-FIZL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mechanika. Kinematyka. Wybrane zagadnienia dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej, zasady zachowania, ruch harmoniczny, rezonans.

Termodynamika i fizyka molekularna. Makroskopowy opis stanu układów fizycznych, parametry stanu, przemiany gazu doskonałego, prawa termodynamiki, fazy materii, przejścia fazowe.

Elektryczność i magnetyzm. Elektrostatyka, stały prąd elektryczny, pole magnetyczne prądów stałych, indukcja elektromagnetyczna, właściwości elektryczne i magnetyczne materii.

Zjawiska falowe. Opis fal harmonicznych, zjawiska charakterystyczne dla ruchu falowego, klasyfikacja fal, fale elektromagnetyczne, widmo fal elektromagnetycznych.

Elementy fizyki współczesnej. Fizyka atomowa, model Bohra atomu wodoru, widma emisyjne i absorpcyjne. Fizyka jądrowa. Cząstki elementarne.

Strona przedmiotu
02-HCHH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-KHPH brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-MATL-22 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elementy algebry liniowej: Algebra wektorów. Macierze i wyznaczniki. Rozwiązywanie układów równań algebraicznych liniowych (metodą Cramera i macierzową). Rozwiązywanie zagadnienia własnego macierzy kwadratowej. Rachunek całkowy funkcji rzeczywistych: Funkcja pierwotna. Metody obliczania całek. Wzór Newtona-Leibnitza. Całka oznaczona Riemanna i jej zastosowanie. Całki niewłaściwe i ich własności. Funkcje wielu zmiennych. Pochodna cząstkowa i jej własności. Pochodne wyższych rzędów (dla funkcji m zmiennych: gradient, dywergencja, rotacja). Różniczka zupełna. Ekstrema funkcji m zmiennych. Całki wielokrotne i ich zastosowanie. Liczby zespolone. Równania różniczkowe: Równania zmiennych rozdzielonych, liniowe, liniowe n-tego rzędu. Układy równań różniczkowych zwyczajnych. Separacja zmiennych dla równania różniczkowego cząstkowego.

Strona przedmiotu
02-PSNH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-PCHAL-12 brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podst. zagadnieniami nieorganicznej ch. analitycznej. Omówienie podstawowych praw i pojęć ch. analitycznej: równowagi w roztworach wodnych, dysocjacja, pojęcia kwasów i zasad, aktywność protonowa, właściwości kwasów i zasad w świetle teorii Brønsteda-Lowry'ego, roztw. buforowe, reakcje redox. Poza zagadnieniami teoretycznymi duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie klasycznych metod analitycznych zarówno podczas analizy jakościowej jak i ilościowej, w tym metod rozdzielania kationów i anionów, układów heterogenicznych od homogenicznych. Podczas ćw. laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi technikami klasycznej analizy nieorganicznej: analizą wagową, miareczkowaniem (metody objętościowe). Podczas ćwiczeń laboratoryjnych student indywidualnie prowadzi przewidziane programem eksperymenty. Ćwiczenia rachunkowe obejmują podstawowe obliczenia związane z ćw. laboratoryjnymi: metody wagowe i objętościowe (alkacymetria, redoksometria, kompleksometri

Strona przedmiotu
02-PCHAL-22 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Zajęcia laboratoryjne - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Zajęcia laboratoryjne - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Zajęcia laboratoryjne - 60 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 60 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podst. zagadnieniami nieorganicznej ch. analitycznej. Omówienie podstawowych praw i pojęć ch. analitycznej: równowagi w roztworach wodnych, dysocjacja, pojęcia kwasów i zasad, aktywność protonowa, właściwości kwasów i zasad w świetle teorii Brønsteda-Lowry'ego, roztw. buforowe, reakcje redox. Poza zagadnieniami teoretycznymi duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie klasycznych metod analitycznych zarówno podczas analizy jakościowej jak i ilościowej, w tym metod rozdzielania kationów i anionów, układów heterogenicznych od homogenicznych. Podczas ćw. laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi technikami klasycznej analizy nieorganicznej: analizą wagową, miareczkowaniem (metody objętościowe). Podczas ćwiczeń laboratoryjnych student indywidualnie prowadzi przewidziane programem eksperymenty. Ćwicz. rachunkowe obejmują podstawowe obliczenia związane z ćw. laboratoryjnymi: metody wagowe i objętościowe (alkacymetria, redoksometria, kompleksometria).

Strona przedmiotu
02-PCHNL-12 brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 75 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 75 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja związków nieorganicznych. Układ okresowy struktura elektronowa i chemia pierwiastków (periodyczność właściwości fizycznych i chemicznych, energie jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność). Kształt cząsteczek i model VSEPR. Modele wiązań: teoria wiązań walencyjnych i teoria wiązań cząsteczkowych. Wprowadzenie do teorii symetrii i wiązanie w wieloatomowych cząsteczkach. Struktura i energetyzm metalicznych i jonowych ciał stałych. Związki kompleksowe (definicja i terminologia), stałe trwałości i czynniki wpływające na stabilność kompleksów - teoria HSAB. Wodór, polarne i nie-polarne wiązanie H-E, wiązanie wodorowe, binarne wodorki - klasyfikacja i ogólne właściwości. Pierwiastki bloku s i p (występowanie, otrzymywanie, właściwości fizyczne, struktura związków). Pierwiastki bloku-d (teoria pola krystalicznego i pola ligandów). Chemia pierwiastków szeregu metali bloku-d. 2 i 3 rząd metali bloku-d. Związki organometaliczne. Lantanowce i aktynowce.

Strona przedmiotu
02-PCHNL-22 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia laboratoryjne - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja związków nieorganicznych. Układ okresowy struktura elektronowa i chemia pierwiastków (periodyczność właściwości fizycznych i chemicznych, energie jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność). Kształt cząsteczek i model VSEPR. Modele wiązań: teoria wiązań walencyjnych i teoria wiązań cząsteczkowych. Wprowadzenie do teorii symetrii i wiązanie w wieloatomowych cząsteczkach. Struktura i energetyzm metalicznych i jonowych ciał stałych. Związki kompleksowe (definicja i terminologia), stałe trwałości i czynniki wpływające na stabilność kompleksów - teoria HSAB. Wodór, polarne i nie-polarne wiązanie H-E, wiązanie wodorowe, binarne wodorki - klasyfikacja i ogólne właściwości. Pierwiastki bloku s i p (występowanie, otrzymywanie, właściwości fizyczne, struktura związków). Pierwiastki bloku-d (teoria pola krystalicznego i pola ligandów). Chemia pierwiastków szeregu metali bloku-d. 2 i 3 rząd metali bloku-d. Związki organometaliczne. Lantanowce i aktynowce.

Strona przedmiotu
02-PCHOL-13 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-PPREH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-PRPH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-RKMH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-SFH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-WCHNL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-WCHOL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
02-WFIPH brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)