Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kataliza metaloorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-KMOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kataliza metaloorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Zajęcia fakultatywne semestr letni (II stopień)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wymagania współczesności generują zapotrzebowanie na nowe procesy katalityczne i technologie w syntezie organicznej produkcji nowych materiałów. Spowodowało to gwałtowny rozwój i wzrost znaczenia katalizy metaloorganicznej, także w procesach przemysłowych. W ramach cyklu wykładów omówione zostaną podstawy katalizy homogenicznej kompleksami metali oraz procesy elementarne w katalizie. Omówione zostaną wybrane, najważniejsze procesy katalizowane kompleksami metali: uwodornianie, utlenianie, reakcje związków nienasyconych (addycja, metateza, izomeryzacja, sprzęganie, polimeryzacja, oligomeryzacja), reakcje tlenku, ditlenku węgla oraz diazotu

Duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie katalizy metaloorganicznej w syntezie organicznej, procesach polimeryzacji i procesach przemysłowych. Omówione zostanie zagadnienie heterogenizacji katalizatorów metaloorganicznych i ich wykorzystanie w syntezie organicznej oraz perspektywy rozwoju katalizy homogenicznej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie się studentów z metodyką pracy w zakresie katalizy kompleksami metali ze szczególnym uwzględnieniem związków metaloorganicznych oraz przećwiczenie standardowych procedur dla wybranych procesów. Duży nacisk położony jest na opanowanie technik pracy w atmosferze kontrolowanej, w tym oczyszczaniu, odtlenianiu i osuszaniu odczynników. W ramach ćwiczeń z katalizy metaloorganicznej przeprowadzonych zostanie szereg reakcji katalitycznych takich jak:

- sililujące sprzęganie alkenów, - reakcja izomeryzacji alkenów, - metatetyczna polimeryzacja z otwarciem pierścienia (ROMP), - reakcja sililoformylacji cykloalkenów, - reakcja hydrosililowania alkenów.

Ponadto przećwiczona zostanie metodyka badania procesów katalitycznych oraz wyznaczanie parametrów charakteryzujących aktywność i efektywność procesu katalitycznego.

Literatura:

1. F. Pruchnik, "Kataliza homogeniczna", PWN, Warszawa, 1993.

2. Cornils, W. A. Herrmann, "Applied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds", Verlag Chemie, Weinheim, 2002

3. R.P. Houghton, Kompleksy metali w chemii organicznej, PWN, Warszawa, 1985

4. C. Elschenbroich,"Organometallics", Wiley-VCH, 2008.

5. "Education In Advanced Chemistry, vol. 2. "Organometallics and Molecular Catalysis", (ed.: B. Marciniec). Wydawnictwo Poznańskie, 1996.

6. "Education in Advanced Chemistry, vol. 8. Organotransition Metal Chemistry and Catalysis", (ed.: B. Marciniec). Wydawnictwo Poznańskie, 2002.

7. I. Omae, "Application of Organometallic Compounds", J. Wiley and Sons, 1998.

8. H. Maciejewski, C. Pietraszuk, "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii metaloorganicznej I katalizy kompleksami metali", Poznań, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Cezary Pietraszuk, Szymon Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.