Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 19-PRA-35-Arch Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Strona przedmiotu: http://archeo.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

ARCHEOLOGIA

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem proseminarium jest wybór problematyki pracy licencjackiej oraz opanowanie umiejętności pracy nad nią.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Geneza, przygotowanie, procedury i różne aspekty badań archeologicznych. Archeologia jako nauka – teoria, praktyka i etyka. Zasady pracy naukowej, publikacji i popularyzacji. Źródła materialne, ikonograficzne i pisane, wyszukiwanie i weryfikowanie informacji, literatura i źródła internetowe. Kwestia języków współczesnych i starożytnych. Ustna i pisemna prezentacja wyników badań. Zasady konstrukcji pracy dyplomowej, aparat krytyczny.

Literatura:

Jan Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, Kolonia Limited, 1997.

Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice, Helion, 2001.

Ian Hodder, Czytanie przeszłości, Poznań, Obserwator, 1995.

William Matthew Flinders Petrie, Methods and Aims in Archaeology, London, Macmillan and Co., 1904.

Polszczyzna na co dzień, red. nauk. M. Bańko, konsultant: A. Markowski, Warszawa, PWN, 2006.

Colin Renfrew, Paul Bahn, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa, Pruszyński i S-ka, 2002.

Leonard Wooley, Digging up the Past, Harmondsworth, Penguin Books, 1930.

Radosław Zendrowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa, CeDeWu, 2009.

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat zasad i uwarunkowań pracy naukowej, w jej aspekcie badawczym i publikacyjnym; rozumie kolejność i zakres poszczególnych etapów pracy; posiada umiejętności umożliwiające konstrukcję logicznej i poprawnej merytorycznie oraz formalnie pracy dyplomowej, tj. rozprawy licencjackiej, którą realizuje w ramach seminarium licencjackiego w kolejnym semestrze studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w oparciu o aktywne uczestnictwo (w tym referat ustny i pisemny) oraz przygotowanie planu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Bugaj, Piotr Chachlikowski, Andrzej Ćwiek, Marcin Ignaczak, Maciej Kaczmarek, Michał Krueger, Marta Krzyżanowska, Przemysław Makarowicz, Danuta Minta-Tworzowska, Jakub Niebieszczański, Michał Pawleta, Katarzyna Pyżewicz, Włodzimierz Rączkowski, Artur Różański, Paulina Suchowska-Ducke, Milena Teska, Danuta Żurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Krueger, Przemysław Makarowicz, Arkadiusz Marciniak, Jakub Niebieszczański, Michał Pawleta, Artur Różański, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Paulina Suchowska-Ducke, Danuta Żurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Antowska-Gorączniak, Ewa Bugaj, Piotr Chachlikowski, Janusz Czebreszuk, Andrzej Ćwiek, Marcin Danielewski, Patrycja Filipowicz, Marcin Ignaczak, Maciej Kaczmarek, Rafał Koliński, Michał Krueger, Marta Krzyżanowska, Przemysław Makarowicz, Andrzej Michałowski, Danuta Minta-Tworzowska, Jakub Niebieszczański, Michał Pawleta, Włodzimierz Rączkowski, Andrzej Rozwadowski, Artur Różański, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Paulina Suchowska-Ducke, Marzena Szmyt, Milena Teska, Jacek Wierzbicki, Lidia Żuk, Danuta Żurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.