Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty tłumaczeniowe (teksty prawnicze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WTTPR-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe (teksty prawnicze)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do tłumaczenia tekstów prawniczych. Szczegółowe cele kursu obejmują opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu nauk prawnych, umiejętne i świadome stosowanie odpowiednich strategii tłumaczeniowych podczas tłumaczenia tekstów prawniczych oraz opanowanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk prawnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

zaawansowana znajomość języka angielskiego, podstawowa wiedza dotycząca strategii tłumaczeniowych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1) wykonywanie tłumaczeń przy użyciu poznanych strategii tłumaczeniowych

2) omówienie ogólnych zasad dotyczących tłumaczenia tekstów prawniczych

3) omówienie strategii tłumaczeniowych

4) omówienie wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych

5) wprowadzenie fachowej terminologii

6) ćwiczenia leksykalne

7) analiza błędów tłumaczeniowych

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 (ECTS)

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1) Prawa człowieka

2) Prawo unijne

3) Prawo karne

4) Prawo cywilne

5) Prawo administracyjne

6) Dokumenty i zaświadczenia

7) Procedury prawne

8) Podsumowanie kursu

Literatura:

Baker, M. (red.). 1998. Routledge encyclopedia of translation studies. London: Routledge.

Belczyk, A. 2009. Poradnik tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Berezowski, L. 2011. Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Praktyczny przewodnik. Warszawa: C.H. Beck.

Berezowski, L. 2012. Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Warszawa: C.H. Beck.

Douglas-Kozłowska, Ch. 1998. Difficult words in Polish-English translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jopek-Bosiacka, A. 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN.

Kierzkowska, D. (red.). 2002. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: TEPIS.

Młodawska, Anna. 2012. Advanced legal English for Polish purposes. Warszawa: Wolters Kluwer.

Świda, D. 1997. English for business and politics. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

1) posiada wiedzę o specyfice tłumaczenia tekstów prawniczych,

2) zna i właściwie stosuje terminologię specjalistyczną z zakresu nauk prawnych,

3) potrafi zastosować odpowiednie strategie tłumaczeniowe, użyteczne w procesie tłumaczenia tekstów prawniczych,

4) poprawnie tłumaczy teksty prawnicze z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, świadomie korzystając z poznanych strategii tłumaczeniowych,

5) umie analizować tekst źródłowy pod kątem potencjalnych problemów tłumaczeniowych,

6) potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł informacji niezbędnych do tłumaczenia tekstów prawniczych (np. słowniki, bazy terminologiczne),

7) potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

(F) dyskusja podczas zajęć

(F) sprawdzenie przygotowania do zajęć, obserwacja podczas dyskusji i moderowanie dyskusji

(P) testy sprawdzające

(P) terminowe przesłanie tłumaczeń

(P) szczegółowa ocena tłumaczenia z wykorzystaniem formularza oceny

(P) ocena tłumaczenia wykonanego podczas zajęć (in-class translation)

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Turski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marika Adamczyk-Żylińska
Prowadzący grup: Marika Adamczyk-Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.