Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do tłumaczeń audiowizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WDTA-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do tłumaczeń audiowizualnych
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

specjalizacja tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej głównych typów tłumaczenia audiowizualnego

C2 Rozwinięcie umiejętności w zakresie dokonywania tłumaczeń audiowizualnych (poziom podstawowy)

C3 Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania informacji oraz dokonywania analizy i syntezy

C4 Rozwinięcie umiejętności prezentowania

C5 Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka angielskiego; umiejętność posługiwania się odpowiednimi rejestrami, strukturami gramatycznymi i frazeologią w języku polskim

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacje

ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia tłumaczeniowe

Ćwiczenia tłumaczeniowe w grupie

Analiza materiałów audiowizualnych

Prezentacje studentów


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main aims of the course include familiarising the students with the main types of audiovisual translation (AVT), such as subtitling, dubbing, voice-over and audio description, developing their basic skills of translating audiovisual texts, researching information, presenting, and developing team work skills. During the course the students will be listen to the teacher’s presentations on selected AVT topics, translate audiovisual texts and do presentations related to the linguistic, cultural and technical aspects of AVT. In order to complete the course, the students are required to submit assignments on time, participate in discussions and pass tests. Upon course completion the students will know the main AVT types, will be familiar with the fundamentals of translating audiovisual texts and will know how to research a topic and give an effective presentation.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Omówienie głównych typów tłumaczenia audiowizualnego (napisy, dubbing, wersja lektorka, audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących)

2. Ćwiczenia w zakresie tłumaczeń audiowizualnych (wersja lektorska, dubbing, audiodeskrypcja)

3. Wyszukanie materiałów audiowizualnych i literatury przedmiotu; analiza istniejących tłumaczeń audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych, językowych i kulturowych; dokonanie syntezy przeanalizowanych aspektów

4. Przedstawienie wyniku analizy w formie prezentacji (porównanie napisów i wersji lektorskiej; omówienie wybranych zagadnień językowych i kulturowych)

5. Projekt grupowy (dubbing)

Literatura:

Adamowicz-Grzyb, G. 2013. Tłumaczenia filmowe w praktyce. Warszawa: Fortima.

Chmiel. A. i I. Mazur. 2014. Audiodeskrypcja. Wydział Anglistyki UAM

Diaz-Cintas, J. i A. Remael.2007. Subtitling. Manchester: St. Jerome.

Tomaszkiewicz. T. 2006. Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą głównych typów tłumaczenia audiowizualnego

2. Posiada umiejętność dokonywania tłumaczeń audiowizualnych w zakresie podstawowym

3. Posiada umiejętność wyszukiwania informacji oraz dokonywania analizy i syntezy

4. Posiada umiejętność prezentowania

5. Posiada umiejętność komunikacji i pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

(F) udział w dyskusji

(P) ocena tłumaczeń

(P) testy sprawdzające

(P) ocena prezentacji

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość głównych typów tłumaczenia audiowizualnego oraz umiejętność dokonywania tłumaczeń audiowizualnych w zakresie podstawowym

dobry plus (+db; 4,5): więcej niż dobra znajomość głównych typów tłumaczenia audiowizualnego oraz umiejętność dokonywania tłumaczeń audiowizualnych w zakresie podstawowym

dobry (db; 4,0): dobra znajomość głównych typów tłumaczenia audiowizualnego oraz umiejętność dokonywania tłumaczeń audiowizualnych w zakresie podstawowym

dostateczny plus (+dst; 3,5): więcej niż dostateczna znajomość głównych typów tłumaczenia audiowizualnego oraz umiejętność dokonywania tłumaczeń audiowizualnych w zakresie podstawowym

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna znajomość głównych typów tłumaczenia audiowizualnego oraz umiejętność dokonywania tłumaczeń audiowizualnych w zakresie podstawowym

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna znajomość głównych typów tłumaczenia audiowizualnego oraz brak umiejętności dokonywania tłumaczeń audiowizualnych w zakresie podstawowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Mazur, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.