Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słownictwo specjalistyczne 2 (sztuka, turystyka, krajoznawstwo)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SSSTK-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słownictwo specjalistyczne 2 (sztuka, turystyka, krajoznawstwo)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

poszerzenie zasobu słownictwa z wybranych dziedzin tematycznych na poziomie zaawansowanym

zapoznanie się z podstawowymi zasadami przekładu ustnego i pisemnego

utrwalenie i poprawne stosowanie poznanego słownictwa poprzez ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczenia ustnego i pisemnego

wyrobienie praktycznych umiejętności tłumaczenia ustnego i pisemnego

(P->A, A->P)


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

słownictwo znajduje się na stronie kursu na Moodle'u

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka polskiego: poziom C1

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Moodle, Biblioteka Filologii Angielskiej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentacje, materiały audiowizualne, ćwiczenia słownikowe, tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, aktywatory słownictwa.

2. Metody oceniania (formujące i podsumowujące) stopnia osiągnięcia EK:

F: testy ze słownictwa na każdych zajęciach, ocena za pracę na zajęciach, ocena za krótkie tłumaczenia wykonywane w domu

P: ocena z testu końcowegoNakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 1 – przygotowywanie tłumaczeń w ramach pracy domowej 15

Praca własna studenta 2 – nauka słownictwa 30

SUMA GODZIN 75

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to acquaint students with some advanced, topic specific, vocabulary items necessary for translating topic specific texts. Other aims of the course include: getting acquainted with some basic theoretical aspects of translation and interpretation, practising written and oral translation, practising communicating in an effective way. In order to get a positive grade in the course its participants have to: regulalry prepare for vocabulary quizzes, prepare written homework, prepare for the end-of-semester test, attend classes and participate in them actively.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wakacje i hotele

Nazwy goegraficzne

Jedzenie i restauracje

Ogród i rolnictwo

Lasy i morza

KULTURA I SZTUKA

Muzeum: sztuka

Sala koncertowa: muzyka

Kino: film

Teatr: przedstawienie

Architektura: kształty i budynki

Literatura:

Belczyk, Arkadiusz. 2007. Poradnik tłumacza. Wydawnictwo IDEA

Douglas-Kozłowska, Christian. 2006. Difficult words in Polish-English translation. Wydawnictwo PWN.

Nadstoga, Zbigniew. 1995. Ilustrowany Słownik tematyczny języka angielskiego z ćwiczeniami.Altravox Press.

Szpila, Grzegorz. 2003. An English-Polish dictionary of false friends. Wydawnictwo Egis

Efekty uczenia się:

Student:

S zna i posługuje się zaawansowanym słownictwem z obszarów tematycznych: turystyka, media, polityka, sztuka i kultura.

S zna i stosuje podstawowe zasady przekładu pisemnego i ustnego.

Student potrafi poprawnie stosować poznane słownictwo w zdaniach, kontekstach, rejestrach, w mowie i piśmie.

S potrafi dokonywać przekładu pisemnego i ustnego tekstów z wybranych dziedzin tematycznych, z języka polskiego na angielski i odwrotnie.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomości słownictwa, bardzo dobre oceny z testów leksykalnych, bardzo dobra/ dobra plus ocena z testu końcowego, bardzo duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach (frekwencja 100%).

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra znajomości słownictwa, bardzo dobre/ dobre oceny z testów leksykalnych, bardzo dobra/ dobra plus ocena z testu końcowego, bardzo duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach (frekwencja 100%).

dobry (db; 4,0): dobra znajomości słownictwa, dobre oceny z testów leksykalnych, dobra ocena z testu końcowego, zaangażowanie w pracę na zajęciach, obecność na zajęciach.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dobra/ dostateczna znajomości słownictwa, dobre/ dostateczne oceny z testów leksykalnych, dobra/ dostateczna + ocena z testu końcowego, obecność na zajęciach.

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna znajomości słownictwa, dostateczne oceny z testów leksykalnych, dostateczna ocena z testu końcowego, obecność na zajęciach.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna znajomości słownictwa, oceny niedostateczne z testów leksykalnych, niedostateczna ocena z testu końcowego, nieobecność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.