Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słownictwo specjalistyczne 1 (polityka, media)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SSPIM-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słownictwo specjalistyczne 1 (polityka, media)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

specjalizacja tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:


C1: Przekazanie studentom najważniejszych informacji na temat polityki i mediów w krajach angielskiego obszaru językowego (głównie Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone) oraz Polski.


C2: Przekazanie studentom najważniejszych informacji na temat ustrojów i systemów politycznych krajów angielskiego obszaru językowego (UK, USA) i Polski.


C3: Zaznajomienie się z tradycyjnymi mediami (radio, telewizja, prasa) oraz poznanie nowych zjawisk w mediach (np. media społecznościowe).


C4: Rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów o tematyce politycznej.


C5: Dostarczenie studentom podstawowego nazewnictwa i terminologii z zakresu polityki i mediów.


C6: Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia poznanych terminów w kontekście.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zajęcia stanowią nieodłączny element specjalizacji tłumaczeniowej na studiach licencjackich. Studenci, którzy zdali test kwalifikujący ich do uczestnictwa w zajęciach specjalizacji tłumaczeniowej powinni mieć wystarczająco wysoki poziom znajomości j. angielskiego (przynajmniej poziom C1). Zalecana jest podstawowa orientacja w kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie informacje na temat kursu znajdują się na platformie Moodle, a także w systemie USOS.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Czytanie tekstów przygotowanych przez wykładowcę, słuchanie klipów udostępnionych przez nauczyciela na platformie Moodle. Odpowiedź na pytania do tekstu/klipu.


2. Tłumaczenie pisemne, a vista, liaison i konsekutywne teksów/klipów.


3. Prezentacje studenckie, prezentacja/mini-wykład nauczyciela.


4. Mini-wykład z prezentacją PP (wykładowca), debata studencka na temat nowych mediów.


5. Mini-prezentacje studentów na temat elementów ustroju politycznego Polski, USA i Wielkiej Brytanii. Tłumaczenie liaision przedstawionych prezentacji.


6. Przygotowanie informacji nt. zagadnienia podanego przez wykładowcę.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Od 2017/18: 30 h zajęć, 60 h pracy własnej

3 punkty ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is part and parcel of the BA Translation Programme. The main aim of the course is to acquaint students with basic ideas concerning politics and media in the English-speaking countries (the UK and US mostly) as well as Poland. Having completed the course students should be able to see the differences between the political systems in the UK, US and Poland. The students should also know and be able to use the most well-known news outlets in the UK, US and Poland. They should also know passively and use actively the vocabulary of politics and media in both English and Polish. They should be able to understand the vocabulary of politics and media in context. Students can also translate short texts on politics and media from Polish to English and English to Polish.

Pełny opis:

Ustrój Polski (1): przedstawienie podstawowych informacji na temat ustroju Polski w j. polskim i j. angielskim, tłumaczenie zdań i krótkich fragmentów na temat systemu politycznego Polski.

Ustrój Polski (2): przedstawienie podstawowych informacji na temat ustroju Polski w j. polskim i j. angielskim, tłumaczenie zdań i krótkich fragmentów na temat systemu politycznego Polski, tłumaczenie avista tekstów omawianych na poprzednich zajęciach.

Ustrój Zjednoczonego Królestwa (1): przedstawienie podstawowych informacji na temat ustroju Zjednoczonego Królestwa w j. polskim i j. angielskim, tłumaczenie zdań i krótkich fragmentów na ten temat.

Ustrój Zjednoczonego Królestwa (2): przedstawienie podstawowych informacji na temat ustroju Zjednoczonego Królestwa w j. polskim i j. angielskim, tłumaczenie zdań i krótkich fragmentów na ten temat, tłumaczenie avista tekstów omawianych na poprzednich zajęciach. Tłumaczenie konsekutywne przemówienia brytyjskiej królowej.

Brytyjska Rodzina Królewska (1): podstawowe informacje na temat monarchii w Wielkiej Brytanii, tłumaczenie tytułów nadawanych członkom rodziny królewskiej.

Brytyjska Rodzina Królewska (2): tłumaczenie pisemne i ustne tekstów oraz klipów na temat monarchii, debata na temat monarchii (za/przeciw).

Ustrój Stanów Zjednoczonych (1): podstawowe informacje na temat systemu politycznego USA na podstawie klipów online, tłumaczenie avista transkryptów klipów.

Ustrój Stanów Zjednoczonych (2): podstawowe informacje na temat systemu politycznego USA na podstawie klipów online, tłumaczenie avista transkryptów klipów.

Rodzaje mediów. Główne serwisy informacyjne UK, US i Polski (1): przegląd mediów, serwisów informacyjnych USA, UK, Polski. Tłumaczenie zdań i dłuższych fragmentów tekstów.

Rodzaje mediów. Główne serwisy informacyjne UK, US i Polski (2): przegląd mediów, serwisów informacyjnych USA, UK, Polski. Tłumaczenie zdań i dłuższych fragmentów tekstów. Prezentacje studenckie na temat nowych mediów.

Kluczowe kwestie polityczne obecne we współczesnych mediach (wpływ mediów społecznościowych na poglądy polityczne zwykłych obywateli): tłumaczenie konsekutywne i a vista, tłumaczenie pisemne tekstów o wpływie mediów społecznościowych na wyniki wyborów. Zagadnienie "filter bubble".

Kluczowe kwestie polityczne obecne we współczesnych mediach (środowisko): tłumaczenie konsekutywne i a vista, tłumaczenie pisemne fragmentów tekstów na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie wszystkich tematów: wybór materiałów, tłumaczenie avista, konsekutywne i pisemne tekstów.

Literatura:

Baker, Mona. 2001. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Gillies, Andrew. 2004. Conference Interpreting – a new students’ companion. Kraków: Tertium.

Korzeniowska, Aniela – Piotr Kuhiwczak. 1994. Successful Polish-English Translation – tricks of the trade. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pieńkoś, Jerzy. 2003. Podstawy Przekładoznawstwa – od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Pisarska, Alicja – Teresa Tomaszkiewicz. 1998. Współczesne Tendencje Przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

SCIC: European Commission DG Interpreting http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/index_en.htm

McDowall, David. 2008. Britain in close-up. Harlow: Longman.

O’Driscoll, James. 2009. Britain for learners of English. Oxford: Oxford University Press.

Oakland, John. 2010. British Civilization – an introduction. New York: Routledge.

Speak the Culture – Britain. Thorogood British Council. www.thorogoodpublishing.co.uk, www.speaktheculture.co.uk

“How government works” https://www.gov.uk/government/how-government-works

Duncan, Russell – Joseph Goddard. 2003. Contemporary America. New York: Palgrave Macmillan.

Mauk, David – John Oakland. 2005. American Civilization – An Introduction. London and New York: Routledge.

“Guide to the US government”

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/americas/04/us_election/govt_system/html/introduction.stm

Polska – oficjalny portal informacyjny http://www.polska.pl/

Prezydent RP http://www.prezydent.pl/

Premier RP https://www.premier.gov.pl/

Sejm RP http://www.sejm.gov.pl/

Senat RP http://www.senat.gov.pl/

Najwyższa Izba Kontroli https://www.nik.gov.pl/

Sąd Najwyższy http://www.sn.pl/SitePages/Strona_startowa.aspx

Trybunał Konstytucyjny http://trybunal.gov.pl/

Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl/

Ustrój polityczny Polski https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny_Polski

The Politics of Poland https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Poland

Serwisy informacyjne:

Brytyjskie: BBC www.bbc.com, BBC news www.bbc.com/news, BBC world service http://www.bbc.co.uk/worldserviceradio, The Guardian http://www.theguardian.com/uk, The Independent http://www.independent.co.uk/ The Telegraph http://www.telegraph.co.uk/, The Economist http://www.economist.com/. Here look for a list of British newspapers, including tabloids: http://www.world-newspapers.com/uk.html. The Times (daily newspaper) http://www.thetimes.co.uk/tto/news/.

Amerykańskie: ABC news http://abcnews.go.com/, CBS news http://www.cbsnews.com/, CNN http://edition.cnn.com/, Fox News http://www.foxnews.com/, NBC news http://www.nbcnews.com/, Google News (News aggregator) https://news.google.com/, Time (weekly) http://www.wprost.pl/.

Polskie: TVN 24 http://www.tvn24.pl/, Onet Wiadomości http://wiadomosci.onet.pl/, http://wiadomosci.dziennik.pl/, Wirtualna Polska http://wiadomosci.wp.pl/?ticaid=11589a, Newsweek Polska http://www.newsweek.pl/, Gazeta Wyborcza http://wyborcza.pl/0,0.html, Wprost http://www.wprost.pl/,

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student potrafi:

Wykorzystywać poznane terminy i słownictwo z zakresu mediów oraz polityki w tworzeniu własnych tekstów lub tłumaczeniu tekstów innych osób.

Czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty o tematyce politycznej (w j. polskim i j. angielskim).

Odróżniać charakterystyczne elementy ustrojów krajów anglojęzycznych i Polski.

Korzystać z popularnych, amerykańskich, brytyjskich i polskich serwisów informacyjnych.

Tłumaczyć na j. polski i j. angielski proste teksty o tematyce politycznej.

Opisać rolę mediów informacyjnych we współczesnym świecie.

Opisać rolę i funkcje mediów w USA, UK i Polsce.

Nazwać i opisać najważniejsze zjawiska w mediach (w j. polskim i j. angielskim).

Nazwać i opisać najważniejsze zjawiska w polityce (w j. polskim i j. angielskim).

Szukać skutecznie informacji na temat polityki USA, UK i Polski w źródłach internetowych.

Odróżniać rzetelne źródła informacji na temat polityki od nierzetelnych.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na wysokim poziomie; odpowiedni dobór słownictwa do kontekstu, unikanie zapożyczeń, j. polski i j. angielski na wysokim poziomie, znajomość związków frazeologicznych i kolokacji, poprawna interpunkcja i ortografia

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na b. dobrym poziomie, znajomość związków frazeologicznych i kolokacji, odpowiedni dobór słownictwa do kontekstu, unikanie zapożyczeń, poprawna interpunkcja i ortografia

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na dobrym poziomie, odpowiedni dobór słownictwa do kontekstu, poprawna interpunkcja i ortografia

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza i umiejętności tłumaczenia, odpowiedni dobór słownictwa do kontekstu, poprawna ortografia

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza i umiejętności tłumaczenia, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza i umiejętności tłumaczenia, błędy ortograficzne, zapożyczenia, niestosowanie interpunkcji lub niepoprawne jej stosowanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Burzyńska, Marta Kajzer-Wietrzny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Patryk Dobkiewicz, Krystyna Kułak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Natalia Surma-Filipowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Natalia Surma-Filipowska
Prowadzący grup: Natalia Surma-Filipowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.