Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SM-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: https://anglistyka.amu.edu.pl/en/for-candidates/full-time-ma-programmes/ma-seminars
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne

Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie

Language and Communication in Healthcare (Język i komunikacja w ochronie zdrowia)

Language, Mind, Technology (Język, Umysł, Technologia)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Pierwszy semestr pierwszego roku dwuletniego seminarium magisterskiego.

Opisy wszystkich seminariów magisterskich w danym cyklu dostępne są na tej stronie witryny Wydziału Anglistyki.

Kurs kontynuowany jest w drugim semestrze jako 15-SM-24, a na drugim roku jako 15-SM-34 oraz 15-SM-44.

Pełny opis:

Pierwszy semestr pierwszego roku dwuletniego seminarium magisterskiego.

Opisy wszystkich seminariów magisterskich w danym cyklu dostępne są na tej stronie witryny Wydziału Anglistyki.

Kurs kontynuowany jest w drugim semestrze jako 15-SM-24, a na drugim roku jako 15-SM-34 oraz 15-SM-44.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Samuel Bennett, Katarzyna Bromberek-Dyzman, Dominika Buchowska-Greaves, Agnieszka Chmiel, Krystyna Droździał-Szelest, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Janusz Kaźmierczak, Agnieszka Lijewska, Justyna Rogos-Hebda, Agnieszka Rzepa, Paweł Stachura, Przemysław Tajsner, Magdalena Wrembel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arleta Adamska-Sałaciak, Paulina Ambroży, Kornelia Boczkowska, Dagmara Drewniak, Radosław Dylewski, Anna Ewert, Anna Jelec, Marta Kajzer-Wietrzny, Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, Karolina Krawczak-Glynn, Marcin Krygier, Geoffrey Schwartz, Liliana Sikorska, Bogusława Whyatt, Jacek Witkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kornelia Boczkowska, Katarzyna Bromberek-Dyzman, Agnieszka Chmiel, Katarzyna Jankowiak, Marta Kajzer-Wietrzny, Wieslaw Kuhn, Joanna Maciulewicz, Iwona Mazur, Joanna Pawelczyk, Liliana Sikorska, Aleksandra Wach, Bogusława Whyatt, Matylda Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Ambroży, Ewa Ciszek-Kiliszewska, Małgorzata Fabiszak, Michael Hornsby, Anna Jelec, Kamil Kaźmierski, Olha Lehka-Paul, Agnieszka Rzepa, Paweł Scheffler, Liliana Sikorska, Bogusława Whyatt, Matylda Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)