Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego III - 1. Sprawności zintegrowane; 2. Pisanie; 3. Gramatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-3BA-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego III - 1. Sprawności zintegrowane; 2. Pisanie; 3. Gramatyka
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/wa/pnja/
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 11.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

(Opisy (1) Sprawności zintegrowane i (2) Pisanie - pod 15-PNJA-3BA-12.)


3. (CW3) Gramatyka

...

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

(Opisy (1) Sprawności zintegrowane i (2) Pisanie - pod 15-PNJA-3BA-12.)


3. (CW3) Gramatyka

...

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

(Opisy (1) Sprawności zintegrowane i (2) Pisanie - pod 15-PNJA-3BA-12.)


3. (CW3) Gramatyka

...

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

(Opisy (1) Sprawności zintegrowane i (2) Pisanie - pod 15-PNJA-3BA-12.)


3. (CW3) Gramatyka


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta – …

Praca własna studenta – …

Praca własna studenta – …

SUMA GODZIN

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 2


---------------

Ogólem: 11 ECTS za cały roczny kurs PNJA III

Skrócony opis:

(Drugi semestr zajęć PNJA dla 3BA. Opisy (1) Sprawności zintegrowane i (2) Pisanie - pod 15-PNJA-3BA-12.)

Pełny opis:

(Drugi semestr zajęć PNJA dla 3BA. Opisy (1) Sprawności zintegrowane i (2) Pisanie - pod 15-PNJA-3BA-12.)

3. (CW3) Gramatyka

Treści kształcenia:

...

Literatura:

(Drugi semestr zajęć PNJA dla 3BA. Opisy (1) Sprawności zintegrowane i (2) Pisanie - pod 15-PNJA-3BA-12.)

3. (CW3) Gramatyka

...

Efekty uczenia się:

(Drugi semestr zajęć PNJA dla 3BA. Opisy (1) Sprawności zintegrowane i (2) Pisanie - pod 15-PNJA-3BA-12.)

3. (CW3) Gramatyka

Po zaliczeniu kursu student:

...

Metody i kryteria oceniania:

(Drugi semestr zajęć PNJA dla 3BA. Opisy (1) Sprawności zintegrowane i (2) Pisanie - pod 15-PNJA-3BA-12.)

3. (CW3) Gramatyka

Metody oceniania:

...

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

--------------------

Ogólem:

Metody oceniania

S - Egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego po 2 semestrach nauki składający się z części pisemnej- esej i test gramatyczno-leksykalny oraz części ustnej- rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Oczekiwany poziom biegłości językowej B2+/C1 .

Kryteria oceniania:

Zob. wiytrynę PNJA.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dębowska-Kozłowska, Urszula Kizelbach, Anna Rogos-Hebda
Prowadzący grup: Thomas Anderson, Halszka Bąk, John Casale, Kamila Dębowska-Kozłowska, Robert France, Katarzyna Jankowiak, Urszula Kizelbach, Shane Nahumko, Paul Newsham, Małgorzata Olsza, Ewa Olszewska, Colin Phillips, Anna Rogos-Hebda, Paweł Scheffler, Marcin Turski, Timothy Williams, Sylwiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dębowska-Kozłowska, Karolina Krawczak-Glynn, Agnieszka Lijewska, Paulina Łęska-Bayraktar, Shane Nahumko, Anna Rogos-Hebda, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Thomas Anderson, Kamila Dębowska-Kozłowska, Jack Hutchens, Paweł Korpal, Karolina Krawczak-Glynn, Agnieszka Lijewska, Shane Nahumko, Paul Newsham, Małgorzata Olsza, Colin Phillips, Anna Rogos-Hebda, Bartosz Wiland, Timothy Williams
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk, Karolina Krawczak-Glynn, Michał Remiszewski, Anna Rogos-Hebda, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Thomas Anderson, John Casale, Anna Dziemianko, Karolina Krawczak-Glynn, Shane Nahumko, Marcin Naranowicz, Paul Newsham, Colin Phillips, Anna Rogos-Hebda, Paulina Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Thomas Anderson, John Casale, Shane Nahumko, Paul Newsham, Małgorzata Olsza, Colin Phillips, Anna Rogos-Hebda, Paulina Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)