Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pływanie - teoria i metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-PT-22-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pływanie - teoria i metodyka
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Pedagogika, specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• podstawowym celem zajęć będzie opanowanie teorii z zakresu doskonalenia technik pływania; nabycie kompetencji pozwalających na bezpieczne przeprowadzenie zajęć odbywających się w środowisku wodnym;

• wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętność z zakresu programowania jednostki lekcyjnej pływania

• umiejętność kontroli i korekty postępów z zakresu umiejętności pływackich

• planowania i kształtowania obciążeń treningowych w zależności od mikro, mezo i makrocykli


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

NIE, jednak w roku akademickim 2020/2021 w związku z COVID-19 zajęcia będą realizowane zdalnie na MS Teams (w całości).

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Pożądane predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela, instruktora, animatora znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki oraz Wychowania Fizycznego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć zostaną udostępnione przez prowadzącego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów” itp.

Praca w grupach


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: liczba godzin 30

Przygotowanie do zajęć: liczba godzin 5

Czytanie wskazanej literatury: liczba godzin 5

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. : liczba godzin 10

Przygotowanie projektu: liczba godzin 10

SUMA GODZIN 60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2 pkt.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyproszenie studenta w pełen zakres wiedzy i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela, instruktora, animatora

Literatura:

Bartkowiak E., Pływanie sportowe, Warszawa, 2008 r.

Czabański B., Filon M., Zatoń K., (red.), Elementy teorii pływania, Wrocław, 2003 r.

Dybińska E., Uczenie się i nauczanie pływania. Zagadnienia wybrane, Kraków, 2011 r.

Karpiński R., Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie, Katowice, 2009 r.

Literatura dodatkowa oraz linki do bieżących artykułów zostanie udostępniona przez prowadzącego za pomocą platformy Teams oraz drogą mailową.

Efekty uczenia się:

Student posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu pływania

Potrafi w sposób precyzyjny wypowiadać się i dyskutować na wybrane tematy dotyczące kultury fizycznej w tym pływania

Potrafi określić poziom: rozwoju fizycznego, zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych swoich wychowanków.

Student realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia.

Potrafi dobrze funkcjonować, jako: organizator, uczestnik i sędzia zawodów pływackich i imprez sportowo – rekreacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Fryderyk Musielak, Filip Przymusiński
Prowadzący grup: Fryderyk Musielak, Filip Przymusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Fryderyk Musielak, Filip Przymusiński
Prowadzący grup: Filip Przymusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.