Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PUE-pj-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 1.04."Prawo" studia stacjonarne jednolite magisterskie- przedmioty obowiązkowe dla II roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Wykład obejmuje przestawienie historii i ewolucji systemu prawa Unii Europejskiej, dogmatyczną analizę traktatów europejskich, prawa pochodnego oraz orzecznictwa sądów europejskich oraz elementy prawnoporównawcze.

Pełny opis:

1. Historyczny rozwój integracji europejskiej (traktaty założycielskie, reformujące oraz akcesyjne).

2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej (klasyfikacja oraz dziedziny kompetencji Unii Europejskiej).

3. System instytucjonalny Unii Europejskiej.

4. Źródła prawa Unii Europejskiej.

5. Systematyka i tworzenie aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej.

6. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich.

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Unii Europejskiej.

8. System ochrony prawnej.

9. Współpraca sądów państw członkowskich z Trybunałem Sprawiedliwości w ramach procedury zapytań wstępnych.

10. Obywatelstwo UE.

11. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej.

12. System swobód rynku wewętrznego (swoboda przepływu towarów, osób, usług i kapitału, swoboda przedsiębiorczości).

13. Droga Polski do Unii Europejskiej i Traktat Akcesyjny.

14. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (wcześniej II filar).

15. Współpraca Sądowa i Policji w Sprawach Karnych (wcześniej III filar).

Literatura:

Barcz Jan, Górka Maciej, Wyrozumska Anna, Instytucje i Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Barcz Jan, Traktat z Lizbony. Podstawy prawne Unii Europejskiej, wyd. 3, Warszawa 2010

Barcz Jan, Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, wyd. 2, Warszawa 2010

Wyrozumska Anna , System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, wyd. 2, Warszawa 2010

Kenig Witkowska Maria Magdalena, Łazowski Adam , Ostrihansky Rudolf, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 4, Warszawa 2008

Łazowski Adam (red.), Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, wyd. 4, Warszawa 2008

Maliszewska-Nienartowicz Justyna, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

Pyka Michał, Wojtyniak Bartłomiej, Prawo ustrojowe Unii Europejskiej. Repetytorium, Warszawa 2010

Wróbel Andrzej (red.), Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom I, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Zadaniem wykładu jest przedstawienie studentom założeń i struktury systemu prawa Unii Europejskiej w tym m.in.: zapoznanie ich z systemem organów Unii Europejskiej, systemem źródeł prawa i ich stosunku do prawa polskiego, systemem ochrony prawnej oraz zagadnieniem celów i wartości Unii Europejskiej i praw podstawowych. Ponieważ znacząca część materiału normatywnego ma swoje źródło w orzecznictwie sądów europejskich - celem wykładu jest zapoznanie studentów z tym orzecznictwem a także przekazanie im umiejętności analizy orzecznictwa jako (faktycznego) źródła prawa. Celem wykładu przygotowanie studenta do swobodnego korzystania z prawa Unii Europejskiej na równi z prawem polskim.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Miłosz Malaga, Adrian Rycerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Michalina Kowala, Miłosz Malaga, Natalia Rokosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Michalina Kowala, Miłosz Malaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)