Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej 10-PUE-pj-s
Reguły punktacji przedmiotu

10-ERASMUS - Wymiana zagraniczna - studenci przyjezdni
10-MOST - Studenci, którzy przyjechali w ramach MOST
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DM-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DM-Prawo - prawo
DMx-Prawo - prawo
DUx-PNWE - Polacy i Niemcy w Europie
ERASMUS - Erasmus
ZM-Prawo - prawo
ZMx-Prawo - prawo

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
10-ERASMUS
Wymiana zagraniczna - studenci przyjezdni
10-MOST
Studenci, którzy przyjechali w ramach MOST
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DM-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
DM-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DM-Prawo
prawo
DMx-Prawo
prawo
DUx-PNWE
Polacy i Niemcy w Europie
ERASMUS
Erasmus
ZM-Prawo
prawo
ZMx-Prawo
prawo
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2017/2018 - ...)
6
(2014/SZ - ...)
6
(2013/2014 - ...)
8
(2011/2012 - 2012/2013)
8
(2012/2013 - 2012/2013)
6
(2013/2014 - ...)
9
(2008/2009 - 2010/2011)
8
(2011/2012 - 2012/2013)
6
(2013/2014 - ...)
9
(2008/2009 - 2010/2011)
8
(2011/2012 - 2012/2013)
6
(2013/2014 - ...)
6
(2014/2015 - ...)
6
(2017/2018 - ...)
8
(2011/2012 - 2012/2013)
9
(2010/2011 - 2010/2011)
8
(2011/2012 - 2012/2013)
6
(2013/2014 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)