Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-LP-a1-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika praktyczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 2.01."Administracja" studia stacjonarne I-szego stopnia - przedmioty obowiązkowe dla I roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Znak, język, kategorie syntaktyczne. Stosunki między zakresami nazw. Zdania w sensie logicznym, rodzaje i struktura zdań, wypowiedzi niezupełne. Zdania asertywne a zdania modalne. Podstawowe pojęcia teorii relacji, relacje porządkujące, relacje równościowe. Podział logiczny, klasyfikacja, typologia, partycja. Funkcje zdaniowe i funkcje logiczne. Tautologia. Funktory prawdziwościowe. Elementarne informacje o rachunku zdań. Prawa logiczne. Kwadrat logiczny, prawa opozycji. Przekształcenia zdań kategorycznych. Sylogizm kategoryczny, budowa i zasady poprawności trybów.

Pełny opis:

Dostarczenie podstawowych informacji o prawidłowym myśleniu oraz elementarnych informacji z zakresu semiotyki, logistyki (logiki zdań) i uzasadniania. Student powinien opanować umiejętności: operowania na zakresach nazw, definiowania, klasyfikowania, typologizowania, dokonywania partycji, porządkowania klas i tworzenia klas abstrakcyjnych oraz uzasadniania twierdzeń, w tym zgodnie z góry założonymi zadaniami.

Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wydania od 1996 r.

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna.

W. Patryas, Elementy logiki dla prawników.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kokot, Michał Krotoszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kokot, Michał Krotoszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kokot, Michał Krotoszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)