Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika praktyczna 10-LP-a1-s
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Admin5 - administracja
DLx-Admin5 - administracja
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
ZL-Admin5 - administracja
ZLx-Admin5 - administracja

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Admin5
administracja
DLx-Admin5
administracja
DM-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
ZL-Admin5
administracja
ZLx-Admin5
administracja
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 7
(2008/2009 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - ...)
7
(2008/2009 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
7
(2008/2009 - 2011/2012)
7
(2008/2009 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)