Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo w Azji Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SPOLAZJ-22
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo w Azji Środkowej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język kazachski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Wiadomości ogólne o ustrojach państw Azji Środkowej; Administracja na poziomie lokalnym

Formy aktywności społecznej w krajach Azji Środkowej

Tradycyjne instytucje społeczne

Nazwy własne w przestrzeni społecznej

Systemy edukacji w Azji Środkowej; Znajomość literatury w społeczeństwie

Rola portali społecznościowych w Azji Środkowej

Literatura:

Dave, Bhavna 2007. Ethnicity, language and power. London, New York: Routledge.

Fierman, William. 2005b. Kazakh language and its role in Kazakh ‘groupness’, Ab Imperio 2 (2005), 393-423.

Łabenda, Michał, Abdurasil Niyazov. 2007. Życie codzienne w Samarkandzie. Warszawa: Dialog.

Джикиев, А. 1983. Традиционные туркменские праздники, развлечения и игры. Ашхабат: Ылым.

Каратаев, Олжобай. 2003. Кыргыз этнонимдер сөздүгү. Бишкек: Кыргыз-Түрк Манас Университети.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma podstawową wiedzę o ustrojach politycznych w Azji Środkowej

rozumie współczesne problemy społeczne w poszczególnych krajach

zna typy aktywności społeczeństw

zna postawy społeczne wobec problemów zmieniającego się świata

zna i odróżnia społeczeństwa różnych krajów Azji Środkowej

umie rozpoznać nazwy własne w przestrzeni społecznej

umie rozróżnić typy edukacji

umie ocenić rolę literatur poszczególnych krajów

Metody i kryteria oceniania:

- przeczytanie lektur

- udział w zajęciach

- ocena udziału w dyskusji i ćwiczeń

- zaliczenie

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Umit Kydyrbayeva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)