Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy translatoryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PTRA-ILS-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy translatoryki
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia

C1 przekazanie wiedzy z zakresu przekładoznawstwa szczegółowego niemiecko-polskiego

C2 Rozwinięcie zdolności tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski

C3 Rozwinięcie umiejętności zastosowania metod analizy translatorskiej i krytyki tłumaczenia

C4 Wyrobienie umiejętności czytania opracowań naukowych z zakresu translatoryki oraz ich wykorzystania do analizy translatorskiej

C5 Wyrobienie umiejętności pisania esejów o tematyce przekładoznawczej z zastosowaniem terminologii specjalistycznej

C6 Rozwinięcie umiejętności komunikacji (egzolingwalnej) i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Translatoryka w rysie historycznym

Teoria Skopos

Teoria Kollera

Metoda Aspektra

Metoda Holontra

Metoda Relatra

Specyfika tekstów literackich, autentycznych, użytkowych, naukowych, medialnych

Warsztat pracy tłumacza,zawód tłumacza przysięgłego, prawne aspekty pracy tłumacza

Literatura:

Gerzymisch-Arbogast, Heidrun, Klaus Mudersbach, Methoden des wissenschaftlichen Übersetzens. 1998

Handbuch Translation. 2000

Koller,Werner, Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 2004

Mała encyklopedia przekładoznawstwa.

Pieńkos, Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa od teorii do praktyki. 2003

Terminologia tłumaczenia. Przekład i adaptacja Teresa Tomaszkiewicz. 2006

Współczesne teorie przekładu. Antologia pod red. Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel. 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Tłumaczy poprawnie tekst z języka niemieckiego na język polski z zachowaniem etapów procesu tłumaczenia

Umie wymienić i omówić teorie translatorskie

Potrafi przedstawić historię badań nad przekładem

Zna warsztat pracy tłumacza i potrafi korzystać z leksykonów, programów komputerowych, źródeł internetowych,korpusów tekstowych

wykorzystuje krytycznie literaturę naukową w języku niemieckim, polskim i angielskim i potrafi prawidłowo przytaczać źródła

zna zasady pisania pracy semestralnej i potrafi je zastosować do pisania innych tekstów o charakterze akademickim

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy na zajęciach:

- aktywny udział w zajęciach: udział w dyskusjach, przygotowywanie tłumaczeń, praca w parach i grupach,

Ocena zadań domowych:

- wykonanie tłumaczeń

- poprawność wykonanych tłumaczeń

Ocena pracy semestralnej:

-poprawność układu pracy

- poprawność merytoryczna: analiza translatorska z zastosowaniem terminologii lingwistycznej, krytyczny ogląd dostępnych teorii translatorskich

- poprawność językowa

- poprawność cytowania i przytaczania poglądów autorów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Jurewicz, Izabela Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała, Izabela Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Jurewicz, Joanna Kubaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Jurewicz, Izabela Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.