Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka II języka specjalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PRNJII-46 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka II języka specjalności
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-ELingwO
Przedmioty dla programu DLx-JNX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 5.00 LUB 4.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – etnolingwistyka, Filologia - językoznawstwo i nauka o informacji

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka specjalizacji. Student poznaje system gramatyczny języka, poszerza słownictwo( i znajomość pisma)* oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy, po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości B1.

Język wykładowy – polski/język specjalizacji lub angielski/język specjalizacji


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka specjalizacji. Student poznaje system gramatyczny języka, poszerza słownictwo( i znajomość pisma)* oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy, po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości B1.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

1. Słownictwo (i znaki)* określone w materiałach nauczania

2. Słownictwo (i znaki)* w oparciu o materiały dydaktyczne prowadzące do poziomu B1

3. Zagadnienia gramatyczne w oparciu o materiały dydaktyczne prowadzące do poziomu B1

4. Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych

5. Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych

Literatura:

Wskazane przez wykładowcę/wykładowców w zależności od danego języka nauczanego w ramach tego przedmiotu

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

(* - dotyczy języków z niealfabetycznymi systemami pisma)

1. Potrafi użyć w mowie i piśmie objęte przedmiotem słownictwo, stosownie do sytuacji komunikacyjnej (poziom B1)

2. Potrafi zapisać i odczytać objęte przedmiotem znaki pisma*

3. Potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej zakresie przewidzianym przedmiotem

4. Tłumaczy i analizuje teksty języka specjalizacji pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem (poziom B1)

5. Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw

znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. (poziom B1)

6. Potrafi komunikować się pisemnie w języku specjalizacji, sformułować tekst w odpowiedniej formie (listu, eseju, wypracowania) w zakresie przewidzianym przedmiotem

7. Zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

8. Potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka specjalizacji w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia, bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych, prace pisemne na zaliczenie, ocena realizacji zadań pozalekcyjnych

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 61%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pascale Bali, Elena Chashchina, Szymon Grzelak, Hanna Kupś, Homeira Moradi, Agata Wolarska-Sobocińska, Esther Zarraua Isasi-Isasmendi
Prowadzący grup: Pascale Bali, Elena Chashchina, Minqi Chen, Marcin Kłos, Hanna Kupś, Edyta Kwiatkowska-Faryś, Norie Mogi, Homeira Moradi, Beata Nadzieja, Tatjana Navicka, Joanna Nowak-Michalska, Izabela Orchowska, Eva Rufo Sanchez-Roman, Israel Sóstenes Pelcastre, Esther Zarraua Isasi-Isasmendi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Norbert Kordek, Fu-lan Lee, Setha Long-Kucharczyk, Norie Mogi, Beata Nadzieja, Roman Nadzieja, Jamila Oueslati, Kowit Pimpuang, Eva Rufo Sanchez-Roman, Israel Sóstenes Pelcastre, Anna Śledzińska-Adamczak, Agata Wolarska-Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elena Chashchina, Swietłana Gaś, Monika Kaczmarek, Norbert Kordek, Fu-lan Lee, Norie Mogi, Beata Nadzieja, Tatjana Navicka, Severine Pacholczyk, Eva Rufo Sanchez-Roman, Israel Sóstenes Pelcastre, Agata Wolarska-Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.