Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka litewskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJL-36 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka litewskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-BLITWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język litewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia litewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest osiągnięcie przez studenta poziomu B1 w nauce języka litewskiego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Podczas zajęć szczególny nacisk będzie kładziony na komunikację, na dyskusje, konwersacje na różne tematy, aby studenci zaczęli wykorzystywać w praktyce wiedzę przyswojoną podczas zajęć. Poza podstawami gramatyki języka litewskiego wraz z ćwiczeniami, zajęcia te mają na celu poszerzenie słownictwa z różnych dziedzin.

Pełny opis:

1. Słownictwo związane z : policją, urzędem celnym, żywieniem (restauracja, kawiarnia, bar), tymczasowym zamieszkaniem (wynajem pokoju, mieszkania), sklepami, transportem miejskim, powszechnymi miejscami (muzeum, teatr, stadion, dyskoteki), studiami, drobnymi usługami (warsztaty naprawcze, reklamacje),pismami urzędowymi, pocztą, transportem pasażerskim (wynajem samochodu, stacja paliw, zakład naprawczy), bankiem, szpitalem (wizyta w szpitalu, u lekarza, apteka), telekomunikacją, miejscem pracy;

2. Zagadnienia gramatyczne:

- Rzeczowniki odprzymiotnikowe, odczasownikowe, rzeczowniki abstrakcyjne,

- Przymiotniki odrzeczownikowe

- Przypadki subiektu i obiektu

- Czasowniki iteratywne, finalne, przedrostkowe ruchu, odrzeczownikowe

- Imiesłowy strony biernej, strony czynnej, nieodmienne (pusdalyvis, padalyvis), participium nessesitatis, formy złożone imiesłowów

- Mowa zależna i niezależna

- Zdania podrzędne przydawkowe, podrzędne okolicznikowe

- Czas złożony

- Przypadki lokalne rzeczowników (illativus, allativus, adesivus)

- Partykuły, wykrzyknienia

- Nomina agensis

- Konstrukcje przyimkowe

3. Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych

4. Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych

Literatura:

Literatura Podstawowa:

www.lkz.lt - Lietuvių kalbos žodynas

Jakaitienė, Evalda. 1999. Lietuviškai apie Lietuvą.Vilnius: Alma littera.

Kondratas, B. 1996. Mokomosios lietuvių kalbos taisyklės. Vilnius: Leidybos centras.

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2003. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos.

Ambrazas, Vytautas et al.: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. ― Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Algis Kalėda, Barbara Kalėda, Marija Niedzviecka, 2008, Słownik litewsko-polski, lietuvių-lenkų kalbų žodynas, Ex libris, Warszawa

Materiały dodatkowe:

Pakerys, A., Pupkis, A. 2004. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Vilnius: Gimtasis žodis

Rėbždaitė, A.A.1998 Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa ;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

1. potrafi zrozumieć w mowie i piśmie teksty o tematyce popularnej

2. potrafi tłumaczyć i analizować teksty języka litewskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

3. potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku litewskim na różne tematy z życia codziennego używając konstrukcji gramatycznych w zakresie przewidzianym przedmiotem

4. potrafi komunikować się pisemnie w języku litewskim (krótkie teksty na temat życia codziennego, charakterystyka osoby, listy itp.)

5. zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

6. potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- Pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia

- Ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia, bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych

- ocena realizacji zadań pozalekcyjnych

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (co 4 jednostki lekcyjne, minimum 61%), dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak, Jowita Niewulis-Grablunas, Monika Pokorska-Iwaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.