Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Notacja dla tłumaczy konferencyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NOT-WT11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Notacja dla tłumaczy konferencyjnych
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańska, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 1


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat notacji w tłumaczeniu konsekutywnym;

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego i jego wygłaszania;

3. rozwinięcie technik pamięciowych i analizy tekstu;

4. przyswojenie istniejących systemów notacji i rozwinięcie własnego systemu;

5. rozwinięcie umiejętności korzystania z notatek w tłumaczeniu konsekutywnym;

6. rozwinięcie umiejętności indywidualnego rozwijania systemu notacji.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

(fil germańska z innymi) Kształtowanie umiejętności notowania przydatnego w tłumaczeniu konsekutywnym; ćwiczenia z zakresu analizy tekstu (wypowiedzi ustnej w języku polskim i niemieckim), selekcji informacji, technik robienia notatek oraz ich dewerbalizacji i reekspresji; ćwiczenia wsparte mnemotechnikami.

(pozostałe) Treść kursu obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty procesu rozwoju systemu notacji do wykorzystania w tłumaczeniu konsekutywnym. Na zajęciach przedstawione zostaną techniki i zasady tworzenia notatek, sposoby aktywnego słuchania i analizy przemówień, możliwości zastosowania i tworzenia nowych symboli we własnym systemie notacji. Odpowiednie notatki są szczególnie istotne w tłumaczeniu konsekutywnym, ponieważ odciążają pamięć tłumacza i pozwalają na lepsze odtworzenie treści tłumaczonego fragmentu w fazie reprodukcji.

Pełny opis:

(fil germańska z innymi) Student zna techniki notowania w tłumaczeniu konsekutywnym i sposoby rozwijania własnego systemu notacji. Student zna ćwiczenia wspomagające rozwój pamięci. Potrafi zrozumieć i przeanalizować tekst lub wypowiedź ustną (w języku niemieckim i polskim) z uwzględnieniem zasad retoryki, dokonać selekcji najważniejszych informacji oraz wykonać notatki. Na podstawie wypracowanego na zajęciach własnego systemu notacji student potrafi dokonać dewerbalizacji tekstu oraz jego reekspresji w języku docelowym. Student dba o kulturę języka, rozumie wagę swojej pracy i dba o jakość dokonywanych przez siebie tłumaczeń.

(pozostałe) Student zna podstawowe techniki tworzenia przemówień i analizy tekstu słuchanego. Student zna i potrafi stosować różne strategie graficznego rozkładu notatek i wiele symboli możliwych do zastosowania w systemie notacji. Studenci zna techniki łączenia symboli oraz źródła tworzenia nowych symboli.

Literatura:

Doerte, Andres (2002): Konsekutivdolmetschen und Notation. Frankfurt am Main: Lang. Gillies, Andrew (2001): Tłumaczenie ustne Conference Interpreting. Tł. Adrianna Jagoda, Maria Piechaczek. Kraków: Tertium. Jones, Roderick (1998): Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing. Matyssek, Heinz (1989): Handbuch der Notizentechnik fuer Dolmetscher: ein Weg zur sprachunabhaengigen Notation. Heidelberg: Julius Groos. Rozan, Jean Francois, (2002): Note-taking in consecutive interpreting. Ed. by Adrew Gillies and Bartosz Waliczek. Tł. Uta Hrehoworwicz. Kraków: Tertium. Materiały audiowizualne przygotowane przez prowadzącego - aktualne wystąpienia z polsko- i niemieckojęzycznego obszaru kulturowego.

(pozostałe) Gilles, A. 2005. Note-taking for consecutive interpreting - a short course. Manchester: St. Jerome Publishing. Jones, R. 2002. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing. Rozan, J.-F. 1956. La prise de notes en interprétation consécutive. Gene`ve: Georg. Matyssek, H. 1989. Handbuch der Notizentechnik fuer Dolmetscher. Heidelberg: Julius Groos.

Efekty uczenia się:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady notacji w tłumaczeniu konsekutywnym;

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego oraz je poprawnie wygłosić (z dbałością o kontakt wzrokowy, odpowiedni język ciała, właściwości wokalne);

3. potrafi zapamiętywać treści i analizować słyszane teksty;

4. zna istniejące systemy notacji i potrafi rozwinąć swój własny system;

5. tłumaczy teksty konsekutywnie z poprawnym użyciem notacji;

6. potrafi świadomie modulować głos, tak aby spokojnie i jasno przekazać komunikat;

7. potrafi indywidualnie rozwijać swój system notacji w miarę potrzeb.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja podczas tłumaczenia i korygowanie tłumaczeń oraz notatek

Ocenianie podsumowujące: ocena tłumaczeń konsekutywnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.