Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Notacja dla tłumaczy konferencyjnych 09-NOT-WT11
Reguły punktacji przedmiotu

DU-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DU-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DU-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DU-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DU-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
DUx-FilAG - filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DUx-FilAR - filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DUx-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DUx-RomA - filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DU-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DU-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DU-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DU-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
DUx-FilAG
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
DUx-FilAR
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
DUx-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DUx-RomA
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
Punktacja ECTS
ECTS
5
(2012/SZ - ...)
3
(2010/SZ - 2012/SL)
3
(2010/SZ - 2012/SL)
3
(2010/SZ - 2012/SL)
3
(2010/SZ - 2012/SL)
3
(2010/SZ - 2012/SL)
3
(2010/SZ - 2012/SL)
3
(2010/SZ - 2012/SL)
3
(2010/SZ - 2012/SL)
3
(2010/SZ - 2012/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)