Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teorii przekładu - specjalizacja przekładu funkcjonalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TP-21SDL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii przekładu - specjalizacja przekładu funkcjonalnego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty dla sp. przekładu funkcjonalnego (DL-FilBul, DL-FilChorSerb, DL-FilSerbChor)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia serbska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

interpersonalne: praca w grupie, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny slawistyki i polonistyki, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej

instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym, znajomość języka bułgarskiego/chorwackiego/serbskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym; umiejętność zarządzania informacją, zaznajomienie studentów z różnymi teoriami i problemami przekładu, zdobywanie i doskonalenie umiejętności translatorskich

systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, uporządkowanie wiedzy w zakresie teorii przekładu, umiejętności badawcze, kształtowanie świadomości o wielokulturowości


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Krótki opis treści merytorycznych przedmiotu

• Wprowadza do podstawowej problematyki w dziedzinie sztuki przekładu, pracy oraz warsztatu tłumacza. Tłumaczenie dosłowne i funkcjonalne.

• Typologia przekładów oraz specyfika przekładu literackiego. Prezentacja różnic językowych na poziomie gramatycznym, leksykalnym, semantycznym i strukturalnym oraz ich realizacja w przekładzie;

• Tematy kursu osadzone są w szerszym horyzoncie interpretacyjnym, poruszane są antropologiczne aspekty - człowiek/odbiorca/twórca/tłumacz w społeczeństwie informatycznym;

• Komunikowanie publiczne jako system medialny a środki masowego przekazu.

Pełny opis:

TK_01 Wprowadzenie do podstawowej problematyki teorii przekładu, zakres, miejsce i znaczenie teorii przekładu w naukach humanistycznych, wielojęzyczność i wielokulturowość a problemy przekładu TP_02

TK_02 Prezentacja współczesnych teorii translatorskich, przekład a komunikacja językowa, rodzaje przekładów, specyfika przekładu funkcjonalnego, kompetencje tłumacza TP_02

TK_03 Prezentacja problematyki przekładowej na poziomie gramatycznym, leksykalnym, semantycznym i strukturalnym, realizacja w praktyce, typologia tłumaczeń funkcjonalnych w/g sposobu ich realizacji, w/g specyfiki tekstu, TP_01, TP_03, TP_04, TP_05

TK_04 Prezentacja poszczególnych etapów pracy tłumacza, zasady ekwiwalencji funkcjonalnej, dewerbalizacji, uchwycenia sensu, przenoszenia sensu TP_01, TP_03, TP_04, TP_05

TK_05 Przekład jako twórczość, przekład artystyczny, leksykalne i kulturowe zagadnienia przekładu TP_01, TP_03, TP_05

TK_06 Przekład w perspektywie studiów kulturowych, współczesne konteksty pracy tłumacza, proces i funkcje komunikowania masowego TP_01, TP_4, TP_03, TP_05

TK_07 Prezentacja wydawniczego i medialnego kontekstu pracy tłumacza, prace redaktorskie, tłumaczenie tekstu medialnego TP_01, TP_04, TP_03, TP_05, TP_06

Literatura:

K. Dedecius, Notatnik tłumacza, Warszawa 1989;

K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000;

A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996;

O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1992;

И. Васева, Теория и практика на превода, София 1980;

E. Nida, Ch. Taber, The Theory and Practice of Translation, Leiden 1969;

G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, Kraków 2000;

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student

TP_01 Potrafi na poziomie podstawowym zaprezentować i opisać przedmiot, podstawowe zagadnienia współczesnej translatoryki, w szczególności przekładu funkcjonalnego, posługuję się terminologią z zakresu translatoryki K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W21

TP_02 Potrafi zreferować i porównać podstawowe koncepcje przekładu wypracowane na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W21, K_K05

TP_03 Potrafi wyjaśnić specyfikę przekładu funkcjonalnego w ujęciu porównawczym do innych rodzajów przekładu (artystycznego, użytkowego) K_W01, K_W02, K_W03, K_U04, K_U06

TP_04 Potrafi zaprezentować i wyjaśnić podstawowe etapy pracy translatorskiej, typy tłumaczeń funkcjonalnych w/g sposobu ich realizacji, w/g specyfiki tekstu K_K12

TP_05 Potrafi zaprezentować i wyjaśnić kulturowe konteksty pracy tłumacza, procesu i funkcji komunikowania masowego

K_U10

TP_6

TP_07

Potrafi zaprezentować wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza

Potrafi wdrożyć uzyskaną wiedzę w praktyce, potrafi przetłumaczyć i przygotować tłumaczenie tekstu medialnego K_W02, K_W03, K_U10

K_U14

Metody i kryteria oceniania:

 sprawność translatorska (tłumaczenie medialne z języka specjalizacji na język polski)

 umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.