Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka pisania o filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-F-SPF-I Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Sztuka pisania o filmie
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Przedmioty fakultatywne Katedry Filmu, Telewizji i Nowych Mediów
Strona przedmiotu: http://filmoznawstwo.com/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Cele kształcenia:

1. Zapoznanie studentów ze sposobami i metodyką pisania o filmie:

a) sztuka pisania a dyskurs filmoznawczy;

b) analiza wybranych tekstów;

c) całościowe ujęcie dzieła filmowego (analiza wybranych filmów).

2. Rozwijanie umiejętności twórczego pisania o filmie, unikanie zastępowania analizy filmu ocenianiem.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak wymagań wstępnych.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Program zajęć i materiały będą przesyłane na studentom pocztą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Biblioteki poznańskie (Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Wydziałowa, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), artykuły medioznawcze publikowane w czasopismach i książkach naukowych.

Program zajęć i materiały będą przesyłane studentom także pocztą elektroniczną.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1) Lektura indywidualna.

2) Oglądanie filmów na zajęcia.

3) Czytanie artykułów i książek, które są omawiane na zajęciach.

4) Przygotowywanie własnych prób literacko-filmowych.


Skrócony opis:

Uczenie wrażliwości literackiej w pisaniu o filmie, korygowanie błędów i nauka retorycznych aspektów wypowiedzi. Analiza i dyskusja nad wybranymi przykładami filmowymi, które pojawiają się w postaci mistrzowskich wypowiedzi na ich temat.

Pełny opis:

Sztuka pisania o filmie na tle istniejących dyskursów; wykorzystywanie w pisaniu wiedzy na temat rodzimej i światowej kultury filmowej oraz literackiej.

Mistrzowie stylu: analiza wybranych tekstów literackich i filmowych.

Charakterystyka postaci filmowej.

Opis form budowy filmu (m.in. ruch kamery, dialog, warstwa obrazowa, warstwa audialna filmu).

Film i message: prace pisemne odnoszące się do zanalizowanych na zajęciach filmów.

Całościowy opis dzieła filmowego.

Literatura:

1) Edward Balcerzan, Lokator, w: Poloniści o filmie, pod. red. M. Hendrykowskiego, s. 19-25.

2) Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1971-1972, Warszawa 1990, s. 157-158.

3) Roman Ingarden, Kilka uwag o sztuce filmowej, w: Studia z estetyki, Warszawa 1966, t. 2, s. 311-329.

4) Ryszard Legutko, Koniec świata westernu, w: Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków 1993, s. 199-209.

– Koniec świata westernu, w: Podzwonne dla błazna, Kraków 2006, s. 74-84.

5) Gerhard Lohfink, Rozumieć Biblię. Wprowadzenie do krytyki form literackich, przeł. B. Widła, Warszawa 1987.

6) Tomasz Lewandowski, Ziemia obiecana Reymonta i Wajdy, w: Poloniści o filmie, pod. red. M. Hendrykowskiego, s. 26-38.

7) Czesław Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 1991, s. 309-326 („W Henrykowie, u przeoryszy”).

8) Jan Parandowski, Alchemia słowa, Warszawa 1976. (wybrane rozdziały)

9) Jerzy Stempowski, O czernieniu papieru, w: Eseje, Kraków 1984, s. 366-369.

– O czernieniu papieru, w: Eseje dla Kassandry, Gdańsk 2005, s. 7-10.

10) Jan Józef Szczepański, Piąty anioł, w: Przed nieznanym trybunałem, Autograf, Warszawa 1982, s. 49-84.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem filmu i literatury;

ma świadomość zasad periodyzacji literatury polskiej i światowej, orientuje się w problematyce genologii, poetyki i estetyki literackiej, posiada wiedzę o kontekstach kulturowych literatury;

posiada podstawową wiedzę warsztatową niezbędną do wykonywania zadań praktycznych w zakresie filmoznawstwa i sztuk pokrewnych; ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy i interpretacji dzieła filmowego w kontekście nauki o literaturze i sztuce;

potrafi skonstruować w języku polskim pracę pisemną dotyczącą kultury filmowej i literackiej;

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się;

dostrzega i potrafi ocenić perspektywy samorealizacji zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Omawianie indywidualne i ocena prac pisemnych.

Kryteria oceny:

a niedostateczny

Student nie potrafi zaprezentować poszerzonej o retorykę wiedzy z zakresu sztuki pisania o filmie i nie radzi sobie z zajęciami praktycznymi;

b) dostateczny / dostateczny plus

Student dysponuje uporządkowaną wiedzą retoryczną z zakresu sztuki pisania o filmie i radzi sobie z zajęciami praktycznymi;

c) dobry / dobry plus

Student dysponuje uporządkowaną wiedzą retoryczną z zakresu sztuki pisania o filmie i dobrze radzi sobie z zajęciami praktycznymi: potrafi stematyzować problem, skomponować tekst, opisać film pod względem formalnym i treściowym i odwołać się we własnych próbach pisarskich do odpowiednich tekstów literacko-naukowych;

d) bardzo dobry

Student operuje uporządkowaną i szczegółową wiedzą retoryczną z zakresu sztuki pisania o filmie i bardzo dobrze radzi sobie z zajęciami praktycznymi: z łatwością potrafi stematyzować problem, precyzyjnie skomponować tekst, opisać film pod względem formalnym i treściowym i odwołać się we własnych próbach pisarskich do odpowiednich tekstów literacko-naukowych, które bardzo dobrze rozumie i umiejętnie wykorzystuje.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kozłowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.