Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bohater filmowy i literacki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-BFL-31FKMDL Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Bohater filmowy i literacki
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://filmoznawstwo.com/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi modusami bohaterskimi, poczynając od starożytności, a kończąc na czasach najnowszych;

– zarysowanie relacji między bohaterem filmowym a literackim (rozróżnienia i identyfikacje).

– Budzenie świadomości kulturowej w refleksji nad bohaterem filmowym i literackim.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Program zajęć i materiały będą przesyłane na studentom pocztą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 punkty ECTS (60 godz.).

Skrócony opis:

Wielcy bohaterowie filmu i literatury.

Rozwój postaci filmowych i literackich ze względu na strukturę dzieł sztuki.

Pełny opis:

Dwa przeciwstawne modusy bohaterskie: od starożytności do czasów najnowszych (bohater tragiczny i komiczny).

Rozróżnienie bohatera literackiego i filmowego.

Bohater a tło opowieści, bohater a konstelacja postaci.

Wielkie postaci literackie, które naznaczyły refleksję nad bohaterem w badaniach naukowych: Hypatia, Falstaff, Don Juan, Faust, Pani Bovary

Filmowa żywotność literackich pierwowzorów

Literatura:

- Kazimierz Żygulski, Bohater filmowy. Studium socjologiczne, Warszawa 1973.

- Henryk Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 147-162.

- Aleksander Witt Labuda, O literackich i nieliterackich obrazach postaci, „Teksty” 1979, nr 4, s. 46-57.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe terminy wykorzystywane w badaniach tekstów kultury, głównie literackich i filmowych;

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): Student nie tylko potrafi wskazać główne linie rozwojowe postaci literackich i filmowych, lecz także świadom jest powiązań bohatera literackiego z eposem i dramatem; pod względem faz rozwoju bohatera literackiego orientuje się zarówno w czasach najnowszych, jak i w starożytności; ma jasną świadomość modusów bohaterskich, ich konkretnych reprezentacji i kontaminacji; potrafi synchronicznie i diachronicznie scharakteryzować wielkie postaci filmowe i literackie; dostrzega ich proweniencję historyczną i literacką.

dobry plus (+db; 4,5): Student potrafi wskazać główne linie rozwojowe postaci literackich i filmowych; orientuje się w przebiegu faz rozwoju bohatera filmowego i literackiego; ma jasną świadomość modusów bohaterskich; potrafi synchronicznie i diachronicznie scharakteryzować wielkie postaci filmowe i literackie; dostrzega ich proweniencję historyczną i literacką.

dobry (db; 4,0): Student potrafi wskazać główne linie rozwojowe postaci literackich i filmowych; orientuje się w przebiegu faz rozwoju bohatera filmowego i literackiego; ma jasną świadomość modusów bohaterskich; potrafi scharakteryzować wielkie postaci filmowe i literackie; dostrzega ich proweniencję historyczną i literacką.

dostateczny plus (+dst.; 3,5): Student potrafi wskazać aspekty rozwoju bohaterów literackich i filmowych; ma świadomość ciągłości modusu tragicznego i komicznego; odróżnia wielkich bohaterów filmowych i literackich; zna konteksty kulturowe i dzieła, z których one pochodzą.

dostateczny (dst.; 3,0): Student potrafi wskazać aspekty rozwoju bohaterów literackich i filmowych; odróżnia wielkich bohaterów filmowych i literackich, zna także dzieła, z których one pochodzą.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kozłowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Literatura:

- Erich Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i przedmową opatrzył Z. Żabicki, przedmowa do drugiego wydania M.P. Markowski, Warszawa 2004, s. 29-48, 328-350.

- Umberto Eco, Kilka uwag na temat postaci fikcyjnych, w: Wyznania młodego pisarza, przeł. J. Korpanty, Warszawa 2011, s. 75-127.

- Maria Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, Kraków 2010 (wyd. 3).

- Aleksander Witt Labuda, O literackich i nieliterackich obrazach postaci, „Teksty” 1979, nr 4, s. 46-57.

- Henryk Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 147-162.

- Richard Wilson, Kciuk sternika. Makbet i męczennicy, przeł. A. Gomola, w: Szekspir. Teoria lancasterska – domysły i fakty, pod red. T. Kowalskiego i K. Kozłowskiego, Warszawa 2012, s. .

- Kazimierz Żygulski, Bohater filmowy. Studium socjologiczne, Warszawa 1973.

Uwagi:

Kolokwium ustne (z notą).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kozłowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.