Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Związki organiczne w kosmetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-ZOKU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Związki organiczne w kosmetyce
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Chemii
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHK
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Związki organiczne stosowane w kosmetologii i dziedzinach pokrewnych, ich pochodzenie (naturalne, syntetyczne, lub semisyntetyczne), otrzymywanie (technologie produkcji) oraz struktura i właściwości. Przegląd technologii organicznych substancji kosmetycznych m.in. wielkiej syntezy organicznej bazującej na ropie i gazie ziemnym oraz oleochemii. Główne klasy związków organicznych m.in. węglowodorów, alkoholi i kwasów tłuszczowych, wosków oraz produktów o określonej funkcji m.in. konserwantów, surfaktantów, witamin, biopolimerów. Krytyczne podejście do kosmetologii uwzględniające możliwości technologii, ekonomię oraz realną wartość składników i preparatów kosmetycznych. Podstawy biochemiczne aktywności wybranych związków istotnych dla kosmetologii (konserwanty, witamina C, A, Botox, kolagen).

Ćwiczenia eksperymentalne: syntezy i badanie właściwości produktów i półproduktów kosmetycznych, m.in. mydeł i detergentów, filtrów UV, konserwantów, repelenta (Off) i licznych związków zapachowych

Pełny opis:

Celem nadrzędnym jest dostarczenie studentom odpowiedzi na następujące pytania: Skąd się biorą związki organiczne stosowane w kosmetyce? Dlaczego posiadają taką a nie inną strukturę? Jak i dlaczego działają? EFEKTY KSZTAŁCENIA. Studenci po odbyciu kursu powinni:

- prawidłowo rozpoznawać ingrediencje kosmetyczne oraz znać ich wartość, przyporządkowywać ich funkcję w recepturach kosmetycznych,

- znać podstawy ich syntezy (technologii) oraz korelować aktywność lub właściwości związków z ich strukturą;

- być zaznajomieni z etykietami produktów kosmetycznych (także z angielskim nazewnictwem składników);

- posiadać podstawową teoretyczną i praktyczną znajomość preparatyki organicznej oraz metod charakteryzowania związków i mieszanin organicznych, zwłaszcza instrumentalnych (NMR, IR, GC, HPLC, MS);

- potrafić zbierać, interpretować oraz prezentować dane eksperymentalne;

- stosować profesjonalne bazy danych związanych z przedmiotem (informacja naukowa, patentowa oraz regulacje prawne) oraz krytycznie interpretować informacje naukowe oraz marketingowe.

Literatura:

1) R. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wyd. Volumed, Wrocław, 1999.

2) W. Brud, R. Glinka, Technologia kosmetyków, Łódź 2001.

3) K. Gawrońska, K. Kacprzak, Chemia kosmetyczna. Ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Cytlak, Agnieszka Grajewska, Karol Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Grajewska, Karol Kacprzak, Daniel Łowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Grajewska, Karol Kacprzak, Joanna Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)